Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayraktar, Bülent
dc.contributor.authorKaradeniz, Gülnara
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:09Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1694-7215
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3612
dc.descriptionBayraktar, Bülent (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğiliminin ölçülmesinde dikkate alınan kriterlerden risk alma, belirsizliğe tolerans, bağımsızlık ihtiyacı, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, insanlar ile ilişki, içsel kontrol ve yaratıcılık eğilimlerinin 2013 ve 2017 seneleri için karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, seneler bazında demografik bilgilerde tespit edilen farklılıkların yanı sıra öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinde de farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 2017 senesi verileri analiz sonuçlarından öğrencilerin sosyo-demografik bilgilerine göre girişimcilik eğilimlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to comparatively examine risk taking, uncertainty tolerance, need for independence, innovation, need for success, relationship with people, internal control and creativity for the years 2013 and 2017 from the criteria taken into consideration in measuring the entrepreneurship tendency of Kyrgyz-Turkish Manas University Vocational School students. The research also concluded that there are differences in the entrepreneurial tendencies of the students, in addition to the differences found in demographic information on the basis of years. In addition, a significant difference was found in entrepreneurial tendencies according to the socio-demographic information of the students from the results of 2017 data analysisen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectGirişimcien_US
dc.subjectGirişimcilik Eğilimien_US
dc.subjectMeslek Yüksekokuluen_US
dc.subjectEntrepreneursen_US
dc.subjectEntrepreneurial Orientationen_US
dc.subjectVocational Schoolen_US
dc.titleKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin karşılaştırmalı analizien_US
dc.title.alternativeComparative analysis of entrepreneurship trends of preundergraduate students in Kyrgyz Turkish Manas Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalManas Journal of Social Studiesen_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage491en_US
dc.identifier.endpage501en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record