Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTöret, Aslı Büyükokutan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:11Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-6011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3653
dc.description.abstractToplum hayatında sosyal refahı sağlama ve destekleme işlevleriyle yer alan, toplum üyelerinin içinden doğan ve çoğunluk tarafından kabul edilip istendiği için toplumda yaşayan/yaşatılan birtakım değerler ve normlar mevcuttur. Bireyler arasındaki etkileşimin sağlıklı ve uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi adına yol gösterici olan bu değerler ve normlar sistemi, bünyesinde birtakım kalıp davranışları, kaçınmaları ve yasakları barındırmaktadır. Birey ve topluma, "ne doğru, ne yanlış?", "ne iyi, ne kötü?", "ne güzel, ne çirkin?", "ne adil?" gibi konuları öğretme ve yargılama olanağı sunan bu sistemin bozulması ya da ortadan kalkması, toplumun birlik, işleyiş ve devamının sağlanmasına engel olur. Toplum hayatındaki çoğu şeyi şekillendiren bu değerler ve normlar sistemini öğretmek söz konusu olduğunda mit, masal, efsane gibi anlatıların yanı sıra, manilerin de devreye girdiği görülmektedir. Makalede, Azerbaycan manilerinin toplumsal değerleri ve normları öğretme işlevi üzerinde, örnek metinlerden hareketle durularak, bu işlevin ağırlıklı olarak hangi unsurlar üzerinde yoğunlaştığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, Azerbaycan manilerinin; vatan sevgisi, mertlik, dostluk, yiğitlik, gurur, namus, gayret, ar, vefa, sadakat, zülüm ve haksızlıktan kaçınma, hürmet etme, saygı gösterme gibi konuları ön plana çıkardığı görülmüştür. Bu tespit, Azerbaycan Türklerinin ayırt edici yanlarını göstermesi açısından da işlevseldiren_US
dc.description.abstractThere are a number of values and norms in community life living in the society and created by the society with the functions for ensuring and supporting social welfare. They are adopted and desired by the majority. This system of values and norms, instructive for the interaction between individuals to take place in a healthy and compatible way, involves some pattern behaviors, avoidance and prohibitions. The disruption or disappearance of this system which offers the society and individuals the opportunity to learn and judge "what is right or wrong", "what is good or bad", and "what is beautiful or ugly" may prevent the sustainability of unity, functionality and continuity of a society. In teaching this system of values and norms that formalise the viewpoint of the society, short poems (manis), myths, fairy tales, and legends come into play. In the article, the function of Azerbaijan poems for teaching social values and norms is emphasized, considering some sample texts. As a result of this evaluation, it is seen that Azerbaijan poems feature the matters such as patriotism, manliness, friendship, bravery, pride, honesty, effort, modesty, fidelity, loyalty, avoiding from cruelty and injustice, esteem, respect. This finding also serves to suggest the distinctive characteristics of Azerbaijan Turksen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectAzerbaycanen_US
dc.subjectManien_US
dc.subjectToplumsal Değerleren_US
dc.subjectNormlaren_US
dc.subjectİşleven_US
dc.titleAzerbaycan manilerinin toplumsal değerleri ve normları öğretme işlevien_US
dc.title.alternativeThe function of Azerbaijan poems for teaching social values and normsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkbiligen_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.endpage170en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record