Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖnal, Recep
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:11Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3656
dc.description.abstractAllah"ın isim ve sıfatları, ilâhiyyât bahsinde incelenen konuların başında gelir. Konunun önemine binaen bazı âlimler Kelâm ilmini "İlmü"t-Tevhîd ve"s-Sıfât/ Tevhid ve Sıfat İlmi" diye isimlendirmişlerdir. Bu çalışmada M âtürîdiyye geleneğin önemli simalarından Ebü"l-Berekât en-Nesefî (ö. 710/1310)"nin ilahî isim ve sıfatlara bakışı tespit edilip, genel hatlarıyla yansıtılmaya çalışılacaktır. Ancak bir makalede tüm detaylarıyla bu konunun ele alınması mümkün olmadığı için konu işlenirken daha ziyade tartışmalı ve ihtilaflı olan meseleler üzerinde durulacaktır. Ayrıca mezhepler arasında Nesefî"nin konumunu belirlemek için kelâm literat üründe ilahî isim ve sıfatlar anlayışlarına da yer verilecektiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectDivine Nameen_US
dc.subjectDivine Attributeen_US
dc.subjectMutashabihen_US
dc.subjectAhl Al-Sunnahen_US
dc.subjectMaturidiyyahen_US
dc.subjectNasafîen_US
dc.subjectİsimen_US
dc.subjectSıfaten_US
dc.subjectMüteşâbihen_US
dc.subjectEhl-i Sünneten_US
dc.subjectMâtürîdiyyeen_US
dc.titleEbü'l-Berekât en-Nesefî'nin ilahî isim ve sıfatlara yaklaşımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.identifier.endpage161en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record