Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGülhan, Abdülkerim
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:12Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-2423
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3672
dc.description.abstractŞehrengizler, bir şehrin tabii güzelliklerini ve güzellerini; çoğunlukla da şehre hayat veren, o şehirde sevilip sayılan güzel insanları konu edinen eserlerdir. Şehrengizler, klasik edebiyatımızın toplumsal bağını göstermesi yönünden de ayrıca önem arz etmektedir. Bu türün Türk edebiyatında bilinen altmıştan fazla örneğine her gün yenileri eklenmektedir. 17. yüzyılda yaşamış, Bursa başta olmak üzere birçok yerde müderrislik, kadılık gibi görevler yapmış ve bir Bursa sevdalısı olan Nazik'in şehrengizi de bunlardan birisidir. Bursa, hakkında birden çok şehrengiz yazılan önemli şehirlerimiz arasındadır. Nazik'in Divanı içinde yer alan beş bendlik terkib-i bend şeklindeki şiiri, Bursa'nın tabii güzelliklerini ve isim vermeden güzellerini konu edinen bir Bursa Şehrengizidir. Ayrıca iki gazel de Bursa'yı konu edinen küçük birer şehrengiz sayılabilir. Bu makalede söz konusu şiirler şairi, şekil ve içerikleriyle tanıtılmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractŞehrengizs, are the literary works which treats of natural beauties and bonnies of a city; mainly the beloved people who are favourable and respected in that area and vivifying that aforementioned place. Furthermore, in terms of indicating the social tie of our classical literature, şehrengizs have importance. Every day the new ones are incorporated into more than sixty known samples of this genre in Turkish literature. Living in 17th century, Nazik, whose şehrengiz is also one of them, is the one who was a passionate person of Bursa, who served in many various positions such as as mudarris and kadi foremost in Bursa and many other cities. Bursa is among the important cities about which more than one şehrengiz were accommodated. The poem, in the pattern of five bend terkib-i bend,which is placed in the Divan of Nazik, is a Bursa Şehrengiz, which treats of the natural beauties of Bursa and its bonnies without delivering any names. Moreover, two gazels which treats of Bursa may be considered as a petty şehrengiz. In this article, the poet of aforementioned poems has been endeavoured to introduce along with patterns and contents.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectNaziken_US
dc.subjectŞehrengizen_US
dc.subjectBursaen_US
dc.subjectKlasik Edebiyaten_US
dc.subjectNaziken_US
dc.subjectŞehrengizen_US
dc.subjectBursaen_US
dc.subjectClassical Literatureen_US
dc.titleAbdullah Nâzik'in Bursa şehrengizlerien_US
dc.title.alternativeAbdullah Nazik's Bursa şehrengizsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage339en_US
dc.identifier.endpage357en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record