Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGökgözoğlu, Emel
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:13Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3695
dc.description.abstractEdebiyat sosyolojisi, geniş anlamıyla, edebiyat ve toplum arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmaktadır. Edebiyat biliminin kendisini giderek kültür bilimi olarak tanımlamaya çalıştığı dönemlerde, edebiyat sosyolojisine olan yaklaşım giderek yükselme eğilimi göstermiştir. Ancak, bu alan ile ilgili daha belirleyici bir tanımlama, zorluk derecesini de beraberinde getirmektedir. Bir yazar, eserlerinde olay ve figür bütünlüğü oluşturarak, okura tarihsel, toplumsal ve sosyolojik veriler hakkında kaynaklık etmektedir. Söz konusu olan bu veriler, bireylerin sosyo-kültürel yapısının da tanınmasını sağlamaktadır. 21. yüzyılın önemli yazarlarından olan Christoph Ransmayr, "Morbus Kitahara" adlı eserinde İkinci Dünya Savaşı sonrası toplumsal yapıyı betimlerken, romandaki figürlerin karakteristik özelliklerini insan imgesinin motifleri ile birleştirmiştir. Bu çalışmada, seçilmiş olan romanda, yazarın tasvir ettiği tarihsel dönemdeki toplumsal değişimlerin ve olayların, roman figürleri tarafından nasıl yansıtıldığı gösterilmiştir. Figürlerin siyasi, sosyal ve kültürel yaşamın içerisinde sergiledikleri korku ve içsel çöküş durumları değerlendirmeye çalışılmıştıren_US
dc.description.abstractLiterature sociology, in broad terms, tries to show the relation between literature and society. The approach to literature sociology tended to increase during the periods when the literature was increasingly trying to define itself as a cultural scholarship. However, a more specific definition of this area brings a degree of difficulty with it. A writer is a source of historical, social and sociological accounts of the reader, creating an integrity of events and in his works. This so called data provides recognition of the socio-cultural structure of individuals. Christoph Ransmayr, one of the most important writers of the 21st century, used the motifs of human imagery to characterize the characteristics of the figures in the novel while describing the post-Second World War socialization in his work “Morbus Kitahara”. In this study, the aim is to evaluate the fear and intrinsic collapse of the figures in political, social and cultural lifeen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectEdebiyat Sosyolojisien_US
dc.subjectToplumen_US
dc.subjectBireyen_US
dc.subjectAlman Edebiyatıen_US
dc.subjectÇöküşen_US
dc.subjectLiterature Sociologyen_US
dc.subjectSocietyen_US
dc.subjectIndividualen_US
dc.subjectGerman Literatureen_US
dc.subjectDownfallen_US
dc.titleChristoph Ransmayr’in “Morbus Kitahara“ adlı eserinde toplumsal değişimin ve bireysel çöküşün edebiyat sosyolojisi kapsamında incelenmesien_US
dc.title.alternativeA literature-sociological study of the social change and the individual downfall in Chrystoph Ransmay’s novel “Morbus Kitahara”en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue38en_US
dc.identifier.startpage545en_US
dc.identifier.endpage560en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record