Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdener, Mehmet Akif
dc.contributor.authorGül, Özlem
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:15Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1307-6086
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3721
dc.descriptionErdener, Mehmet Akif (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstract-Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerini farklı değişkenlere göre belirlemektir. Araştırmanın çalışma evrenini, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili Altıeylül İlçesinde merkez ilkokullarda görev yapan toplam 920 öğretmen oluşturmuştur. 157 öğretmen ise çalışmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmada yaşam boyu öğrenme yeterliğini ölçmek için altı boyuttan oluşan "Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlik Ölçeği" ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve MANOVA kullanılmıştır. Sonuç olarak, cinsiyet ve fakülte türünün öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştüren_US
dc.description.abstract– The purpose of this research is to determine whether there is a meaningful difference between gender, major, and college which is from graduated on lifelong learning competencies by examining the opinions of teachers working in elementary school.157 teachers complete the survey from a total of 920 teachers who worked in elementary schools in the Altıeylul district of Balıkesir province during the academic year 2016-2017 were selected. A Lifelong Learning Competency Scale was used to determine lifelong learning competencies in this study. The collected data are analyzed by using Lisrel and SPSS 24 programs. Confirmatory factor analysis (CFA) is followed by Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) which was conducted. Therefore, there are statistical differences between gender, and college which is from graduated on lifelong learning competenciesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectA Lifelong Learningen_US
dc.subjectCompetencyen_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.subjectElementary Schoolen_US
dc.subjectYaşam Boyu Öğrenmeen_US
dc.subjectYeterliken_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectİlkokulen_US
dc.titleİlkokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of elementary school teachers' perceptions relating to lifelong learningen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNecatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage545en_US
dc.identifier.endpage563en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record