Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGirgin, Demet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:16Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-1037
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3729
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının çalgı performansı özyeterlik inançları üzerinde cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise türü, çalgı çalışma süresi, çalgıyı çalma süresinin etkilerini belirlemektir. Çalışma 527 müzik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada veri toplamak amacıyla çalgı performansı özyeterlik inancı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının çalgı performansı özyeterlik inançları üzerinde cinsiyet, çalgıdaki deneyim süresi ve çalışma süresinin etkili olduğu, sınıf ve mezun olunan lise türünün ise etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the effects of gender, high school type, year of study, the amount of time spent on daily practice with the musical instrument, and amount of years spent playing the musical instrument on pre-service music teachers' selfefficacy beliefs about their musical instrument performance. The study was conducted with 527 pre-service music teachers. This is a survey. The study data were collected using the musical instrument performance self-efficacy belief scale. It was found that gender, the amount of experience with the musical instrument and the amount of time spent on daily practice with the musical instrument, and amount of years spent playing the musical instrument affected pre-service teachers' self-efficacy beliefs about their musical instrument performance, while year of study and high school type were not effective on their self-efficacy beliefsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectMüzik Eğitimien_US
dc.subjectMüzik Öğretmeni Adayıen_US
dc.subjectÇalgı Performansıen_US
dc.subjectÖzyeterliken_US
dc.subjectMusic Educationen_US
dc.subjectPre-Service Music Teacheren_US
dc.subjectMusical İnstrument Performanceen_US
dc.subjectSelf-Efficacyen_US
dc.titleMüzik öğretmeni adaylarının çalgı performansı özyeterlik inancı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn analysis of pre-service music teachers' levels of self-efficacy belief about their musical instrument performance considering a number of variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAhi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage613en_US
dc.identifier.endpage624en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record