Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTürker, Kaan
dc.contributor.authorLekesiz, İbrahim
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:17Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-9304
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3748
dc.descriptionTürker, Kaan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractÇalışmada, Türk Deprem Yönetmeliği 2007'ye göre tasarlanan çelik endüstri yapılarında farklı çaprazlı perde alternatiflerinin deprem performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 4 farklı merkezi çaprazlı perde tipi (diyagonal tip, ters-V,, X, ve iki katta-X) incelenmiştir. Her bir çaprazlı perde tipi süneklik düzeyi normal ve yüksek olarak ayrı ayrı tasarlanmıştır. Ayrıca yüksek narinlikte elemanların kullanıldığı sadece çekmeye çalışan X tipi çaprazlı perde de incelenmiştir. Performans değerlendirmelerinde ASCE/SEI 41kriterleri kullanılmıştır. Diyagonal tip, 2 katta X tipi ve sadece çekmeye çalışan X tipi sistemlerde daha iyi deprem performansları elde edilmiştir. En düşük performans seviyesi ise ters-V tipi çaprazlı sistemde elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study is to evaluate the seismic performance of bracing alternatives in steel industrial structures designed 2007 Turkish Earthquake Code. Four types of concentric bracing systems (inverted-V bracing, X bracing and two-story X bracing) were evaluated in the study. Each bracing system was designed for normal and high ductility levels. Tension-only X bracing including very slender elements were also investigated. ASCE/SEI 41-13 criterias were used in the performance evaluations. Better seismic performance levels were obtained with diagonal bracing, two-story X bracing and tension-only X bracing systems. Least performance level was obtained from inverted-V bracing system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectÇelik Endüstri Yapısıen_US
dc.subjectDeprem Performansıen_US
dc.subjectMerkezi Çaprazlı Perde Sistemen_US
dc.subjectDoğrusal Olmayan Statik Yöntemen_US
dc.subjectSteel İndustrial Structureen_US
dc.subjectSeismic Performanceen_US
dc.subjectConcentric Bracing Systemen_US
dc.subjectNon-Linear Static Analysisen_US
dc.titleTipik bir çelik endüstri yapısında çaprazlı perde tipinin deprem performansına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of bracing type on seismic performance of a typical industrial steel structureen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue57en_US
dc.identifier.startpage821en_US
dc.identifier.endpage834en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record