Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKuru, Mushap
dc.contributor.authorKuru, Buket Boğa
dc.contributor.authorKulaksız, Recai
dc.contributor.authorArı, Umut Çağın
dc.contributor.authorOral, Hasan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:19Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2146-717X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3779
dc.descriptionKulaksız, Recai (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Kars ili ve çevresinde yetiştiriciliği yapılan Gürcü keçilerinin bazı reprodüktif özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Araştırma 2014-2015 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama çiftliğinde barındırılan 2-5 yaş ve 40-55 kg ağırlıkları arasında olan 55 keçide yürütüldü. Araştırma süresince keçiler takip edilerek doğum ve reprodüksiyon ile ilgili verileri toplandı. Keçilerin ortalama östrüs süresinin 31.86 ± 2.66 saat olduğu belirlenirken gebelik süresi ortalama 149.97 ± 2.99 gün olarak kaydedildi. Doğumlar çoğunlukla 06.00-12.00 (%60) saatleri arasında gerçekleşti. Çalışma boyunca bir prematüre doğum, iki ölü doğum, bir abort ve üç güç doğum olgularıyla karşılaşıldı. Ayrıca doğum yapan üç keçinin süt veriminin yavrusuna yetmediği ve iki keçinin yavrularını kabul etmediği görüldü. Keçilerin 30 tekiz (17 erkek - 13 dişi), 22 ikiz (18 erkek - 26 dişi) ve üç adet üçüz (4 erkek - 5 dişi) doğum yaptığı saptandı. İzlenen sürede beş oğlakta (2 erkek-3 dişi) ölüm şekillendi. Sonuç olarak, sunulan çalışma ile ilk kez Gürcü keçilerine ait bazı fertilite parametreleri ortaya koyulmuş oldu. Gürcü keçilerinin kızgınlık gösterme ve gebe kalma oranları yanında doğurganlık açısından oldukça yüksek reprodüktif performans sergilediği belirlendi. Bu nedenle Gürcü keçilerinin halk elinde yetiştiriciliğinin ve bu konu ile ilgili çalışmaların desteklenmesi gerektiği düşünülmektediren_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine some reproductive characteristics of Gurcu goats breeding in and around Kars province. The study was performed in 55 goats aged 2 and 5 years old with 40-55 kg live weight which were housed in Kafkas University, Faculty of Veterinary Medicine, Research, Training and Application Farm between 2014-2015. The goats were observed throughout the study and the data including parturition and reproduction were recorded. It was detected that estrous duration was 31.86 ± 2.66 hours, whereas duration of gestation period was 149.97 ± 2.99 days on average. The goats gave birth mostly between 06.00 am-12.00 pm (60%). It was determined that one premature birth, two stillbirths, one abortion and three dystocia cases were evident throughout the study. Furthermore, it was observed that the milk yield of three goats was not enough for their kids and two goats did not accept their kids. It was determined that the goats gave birth to 30 singleton (17 males-13 females), 22 twins (18 males-26 females) and 3 triplets (4 males-5 females). Moreover, the death of five kids (2 males-3 females) occurred. In conclusion, the presented study was firstly stated the fertility parameters of Gurcu goats. It was determined that Gurcu goats presented not only high estrous activity and pregnancy rates but also fertility traits. Therefore, it is suggested that the breeding of Gurcu goats in rural areas and the researches related to this topic should be supported in near futureen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectSütçülük ve Hayvan Bilimlerien_US
dc.subjectDoğumen_US
dc.subjectGürcü Keçisien_US
dc.subjectİkizliken_US
dc.subjectReprodüktif Performansen_US
dc.subjectGurcu Goaten_US
dc.subjectParturitionen_US
dc.subjectReproductive Performanceen_US
dc.subjectTwinen_US
dc.titleGürcü keçilerinin bazı reprodüktif özelliklerien_US
dc.title.alternativeSome reproductive features of Gurcu goatsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage119en_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record