Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkemik, Ebru
dc.contributor.authorÇalışır, Ümit
dc.contributor.authorÇiçek, Baki
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:20Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1301-7985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3792
dc.descriptionÇiçek, Baki (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractMetalo enzim sınıfının bir üyesi olan karbonik anhidrazlar karbondioksitin bikarbonata ve protona dönüşümünü katalizlerler. Bir çok izoenzime sahip olan karbonik anhidrazların inhibisyonu veya aktivasyonu fizyolojik açıdan oldukça önemlidir. Bu yüzden bizde çalışmamızda insan eritrositlerinden karbonik anhidraz I ve II izoenzimini saflaştırdık. Saflaştırdığımız enzim aktiviteleri üzerinde bazı tiyoeter türevlerinin (1,10ditiyo-18-crown-6 (B1), 1,7-ditiyo-15-crown-5 (B2), 1,7- ditiyo -12-crown-4 (B3), 1,7ditiyo-18-crown-6 (B4), 1,10-ditiyo-21-crown-7 (B5) ve 1,4-ditiyo-12-crown-4 (B6)) etkilerini in vitro şartlarda araştırdık. B1 ve B5 her iki izoenzim aktivitesi üzerinde düzenli bir etki göstermezken, en iyi aktivasyon etkisini her iki izoenzim için B2 bileşiği (hCA I için AC50 = 25.27µM ve hCA II için AC50 = 32.74 µM) göstermiştiren_US
dc.description.abstractCarbonic anhydrases, a member of the class of metalloenzymes, catalyze the conversion of carbon dioxide to bicarbonate and proton. The inhibition or activation of carbonic anhydrases having many isoenzymes is of great physiological importance. That's why we have purified carbonic anhydrase I and II isoenzymes from human erythrocytes. On the activities of the purified enzymes we investigated that effects some thioether (1,10dithia-18-crown-6 (B1), 1,7-dithia-15-crown-5 (B2), 1,7-dithia-12- (B3), 1,7-dithia-18crown-6 (B4), 1,10-dithia-21-crown-7 (B5) and 1,4-dithia-12-crown-(B6)) derivatives in in vitro conditions. B1 and B5 did not show any regular effect on both isoenzyme activity. The best activation effect has been the B2 compound (for hCA I, AC50 = 25.27µM, and for hCA II, AC50 = 32.74 µM) for both isoenzymesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectKarbonik Anhidrazen_US
dc.subjectTiyocrownen_US
dc.subjectAktivasyonen_US
dc.subjectCarbonic Anhydrasesen_US
dc.subjectThio Crownen_US
dc.subjectActivationen_US
dc.titleİnsan karbonik anhidraz I,II izoenzim aktiviteleri üzerine bazı tiyocrown eterlerin etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of some thio-crown ethers on human erythrocyte carbonic anhydrase I-II isozymes activitiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage192en_US
dc.identifier.endpage199en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record