Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSakarya, Şakir
dc.contributor.authorAksu, Melek
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:23Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3831
dc.descriptionSakarya, Şakir (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractİşletmelerin kurumsal yönetim derecelendirme notlarının finansal performanslarını yansıtıp yansıtmadığını tespit etmek için yapılan bu çalışmada 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sürekli olarak kurumsal yönetim derecelendirmesi yapılan mali kuruluşlar dışındaki 24 işletme incelenmiştir. Öncelikle çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan TOPSIS ve MOORA yöntemlerine göre işletmeler finansal performanslarına göre sıralanmış, daha sonra da bu sıralama ile işletmelerin kurumsal yönetim sıralamaları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak kurumsal yönetim sıralamasının işletmelerin finansal performansını yansıtmadığı, kurumsal yönetim sıralamasında düşük nota sahip bir işletmenin yüksek finansal performansa sahip olabileceği, yüksek nota sahip bir işletmenin de finansal performans açısından geride kalabileceği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine whether corporate governance ratings reflect financial performance of companies. This study analyzes 24 non-financial companies that have corporate governance ratings between 2013-2015 continuously. These companies are ranked according to their financial performance acquired by TOPSIS and MOORA results and companies' performance ranks are compared to their ranks on corporate governance ratings. This study shows that corporate governance ratings and financial performance of companies do not move in the same direction and provides that a company could have the lowest score on financial performance while it has the highest corporate governance score.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectKurumsal Yönetim Derecelendirme Notuen_US
dc.subjectFinansal Performansen_US
dc.subjectÇok Kriterli Karar Verme Yöntemlerien_US
dc.subjectCorporate Governance Ratingsen_US
dc.subjectFinancial Performanceen_US
dc.subjectMulti Criteria Decision Making Methodsen_US
dc.titleKurumsal yönetim derecelendirme notlarının işletmelerin finansal performansına etkisi: Çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSİS ve MOORA yöntemleri ile bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeImpact of corporate governance ratings on financial performance: An analysis with multi criteria decision making methods-TOPSIS and MOORAen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue36-1en_US
dc.identifier.startpage545en_US
dc.identifier.endpage564en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record