Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzmen, Halil İbrahim
dc.contributor.authorÖzmen, Fatma
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:24Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3840
dc.descriptionÖzmen, Halil İbrahim (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışma Sındırgı Kaymakamlığı ve Balıkesir Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlanan "Sındırgı İlçe FÜTZ Analizi Projesi" sonuç raporu olarak yapılmıştır. 2007 yılında başlayan projenin birinci kısmı 2009 yılında tamamlanmış, beş yıllık bir zaman dilimi sonrasında başlayan ikinci kısmı ise 2015 yılında başlayarak 2016 yılında tamamlanmıştır. Projenin çıkış noktası, iktisadi olarak bölge anlayışının değişmesi ile oluşan "Yeni Bölgecilik" anlayışı çerçevesinde, her bölge için standart bir genel stratejinin benimsenmesi yerine, bölgenin koşullarına uygun özel-benzersiz bir stratejinin benimsenmesi gerektiği düşüncesidir. Sındırgı İlçesi'nin gelecek stratejilerinin belirlenmesine altyapı oluşturmak için hazırlanan bu çalışmada 2002 yılından başlayarak 2015 yılına kadar elde edilen veriler işlenmiş ve Nominal Grup Tekniği kullanılarak FÜTZ analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda "Sosyal Değişim Stratejileri", "Tarımsal Stratejiler" ve "Turizm Stratejileri" olmak üzere üç stratejik eylem alanı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study has been conducted as a final report of "Sındırgı County SWOT Analysis Project" organized under the protocol signed between Sındırgı District governorship and the Balikesir University. The first part of the project, started in 2007, was completed in 2009 and the second part starting in 2015 after a five-year period ended in 2016. The starting point of the project is the thought of requirement for the adoption of appropriate special-unique strategy for the conditions of the region, instead of adopting a standard overall strategy for each region, within the frame of the "new regionalism" approach economically caused by a change in understanding of region. In this study, prepared to create the infrastructure for determination of the future strategies of Sındırgı District, the data obtained from 2002 until 2015 was processed and SWOT analysis was conducted using the Nominal Group Technique. As a result of this study, three fields of strategic action are identified, including "Social Change Strategies", "Agricultural Strategy" and "Tourism Strategy".en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectFÜTZ Analizien_US
dc.subjectBölgesel Kalkınmaen_US
dc.subjectSındırgı İlçesien_US
dc.subjectSWOT Analysisen_US
dc.subjectRegional Developmenten_US
dc.subjectSındırgı Countyen_US
dc.titleBölgesel kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında FÜTZ (SWOT) analizi kullanımı: Sındırgı ilçe örneğien_US
dc.title.alternativeUsing of SWOT analysis to create regional development strategy: Sındırgı county sampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue36-1en_US
dc.identifier.startpage501en_US
dc.identifier.endpage524en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record