Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaztürk, Aysun
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:28Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3892
dc.description.abstractYoksulluk, evrensel boyutları olan, ülkelerin toplumsal ve ekonomik yapısına, coğrafi ve kültürel özelliklerine göre değişen tanımları yapılan, geniş tartışma alanına sahip bir kavramdır. Günümüzde yoksulluğun küresel bir nitelik kazandığı, temel gereksinimlerin karşılanması ya da topluma entegre olma gibi temel ekonomik ve sosyal sorunları beraberinde getirdiği görülmektedir. Yoksulluk sürecinin, kadın ve erkekler üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Bu noktada çalışmanın amacı Türkiye'de kadın yoksulluğunun nedenleri ve mücadele yöntemlerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda literatür incelenerek tespitlerde bulunulmuştur. Araştırma sonucunda Türkiye'de kadın yoksulluğunun erkeklere oranla daha fazla olduğu ve bu eşitsizliğin giderilmesi için farklı kesimlerce çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractPoverty, which has depending on socio-economic structure of the countries, geographic and cultural features is a concept with a wide field of discussion with universal dimensions. Poverty which has became a global phenomanan, seems to bring some economic and social problems such as provision of basic needs and integrate into society. Poverty process affects women and men differently. At this point, the reason of the examination is to research the reasons of the women's poverty of Turkey and the methods of to get rid of them. For this aim, the literature was examined and some determinations were made. As a result of the examination, it is emphasized that women's poverty is higher in Turkey than men and that different sections should be worked in order to overcome this disparity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectYoksulluken_US
dc.subjectKadın Yoksulluğuen_US
dc.subjectYoksullukla Mücadele Politikalarıen_US
dc.subjectPovertyen_US
dc.subjectWomen’s Povertyen_US
dc.subjectPolicies to Combat Povertyen_US
dc.titleTürkiye'de kadın yoksulluğu, nedenleri ve mücadele yöntemlerien_US
dc.title.alternativeWomen's poverty in Turkey, causes and combat methodsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue36-1en_US
dc.identifier.startpage769en_US
dc.identifier.endpage796en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record