Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞimşir, Nahide
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:28Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1306-4223
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3895
dc.description.abstractMakalemizde Başbakanlık Osmanlı Arşivi Nüfus Defterleri arasında 1237 numarada bulunan Nüfus ve iskân defteri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Bu deftere göre Balıkesir merkez, İvrindi, Edremit, Ayazmend, Ilıca-i Bergama, Sındırgı, Bigadiç ve Kepsut'ta bulunan Karakeçili Yörüklerince meskûn köyler ve yayladıkları yaylalar ile nüfus miktarları tablo ve grafikler yardımıyla ile açıklanmıştır. Çalışmada XIX. yüzyılın ilk yarısında Balıkesir ve çevresindeki Karakeçililer, nüfus, kışlak ve yaylakları, yaylak ve kışlak arasındaki mesafe hakkında Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan vesikalardan istifade edilmek suretiyle bilgi verilecektir. Özellikle Karakeçililer yerleşik olarak hangi köylerde ve hangi Yörük grupları ile birlikte iskân edildikleri gün ışığına çıkarılacaktır.en_US
dc.description.abstractIn this article, it is informed shortly about the 1237 numbered population and settlement record among the population records at the Prime Minister's Ottoman Archive. According to that record, it is clarified the villages and uplands Karakeçili Nomads in Balıkesir, İvrindi, Edremit, Ayazmend, Ilıca-i Bergama, Sındırgı, Bigadiç and Kepsut rotated and its population numbers with the help of graphical tables. In this work, it is informed about the Karakeçili nomads around Balıkesir in first half of the 19th century, their population, kışlaks and yaylaks, and the distance between their kışlaks and yaylaks by means of the documents in the Prime Ministiral Ottoman Archive. Especially it is revealed what villages the Karakeçili nomads settled in and what other nomadic groups joined them. Keywords: Karakeçili, Villages, Uplands, Prime Minister's Ottoman Archive, population and settlement records.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectKarakeçilien_US
dc.subjectKöyleren_US
dc.subjectYaylalaren_US
dc.subjectOsmanlı Arşivien_US
dc.subjectNüfus Defterlerien_US
dc.subjectVillagesen_US
dc.subjectUplandsen_US
dc.subjectPrime Minister’s Ottoman Archiveen_US
dc.subjectPopulation and Settlement Recordsen_US
dc.titleXIX. yüzyılın ilk yarısında Balıkesir ve çevresindeki karakeçilileren_US
dc.title.alternativeThe karakeçili nomads around Balıkesir in fırst half 19th centuryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentFen-Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record