Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKemankaşlı, Nuran
dc.contributor.authorGür, Hülya
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:28Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2146-071X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3896
dc.descriptionGür, Hülya (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, 10.sınıf geometri dersinde tasarlanan yapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin sosyal ve psikomotor becerileri ile psikolojik ve bilişsel özellikleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırma, yarı deneysel bir çalışma olup, Balıkesir'de bir Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 60 onuncu sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Kontrol ve deney grupları 30'ar öğrenciden oluşmuştur. Kontrol grubunda geleneksel öğretim, deney grubunda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, gözlem formları, öğrenme etkinlikleri, öğrenci notları, araştırma ödevleri ve görüşmeler kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada bilişsel özellikler, psiko-motor beceriler, psikolojik özellikler ve sosyal becerilerde deney grubu, kontrol grubuna göre daha başarılı olmuştur. Ayrıca, sonuçlar yapılandırmacı öğrenme ortamının üçgen kavramını öğrenme ve kazanımda pozitif katkılar sağladığını, ve öğrencilerin motivasyon ve kendilerine güvenini arttırdığını göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research was to examine the effects of constructivist learning environment on the cognitive characteristics, psyco-motor skills, social skills and psychologic characteristics of students' in tenth grade geometry class. This research is a quasi-experimental design. Participants were 60 tenth-grade students. Both experimental and control group consisted of 30 students. Traditional learning method was conducted with control group and cooperative environment method according to constructivist learning approach was applied to experimental group. The data was collected by observation forms, learning activities, students' notes, research tasks and interviews. The experimental group were more successful than the control group in cognitive characteristics, psyco-motor skills, social skills and psychologic characteristics. Also, the results showed that the constructivist learning environment could provide positive contributions to acquire and learn the triangle concept and to increase students' motivation and self-confidence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonu Ataması Yapılmamışen_US
dc.subjectGeometri Öğretimien_US
dc.subjectÜçgenen_US
dc.subjectYapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımıen_US
dc.subjectÖğrenme Ortamıen_US
dc.subjectGözlemen_US
dc.subjectTeaching Geometryen_US
dc.subjectTriangleen_US
dc.subjectConstructivist Learning Approachen_US
dc.subjectLearning Environmenten_US
dc.subjectObservationen_US
dc.titleYapılandırmacı öğrenme ortamının öğrencilerin sosyal ve psikomotor becerileri ile psikolojik ve bilişsel özelliklerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of the constructivist learning environment on student social and psycho-motor skills, psychological and cognitive characteristicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTrakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage78en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record