Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorWilliam H. Kilpatricken_US
dc.contributor.advisorProje Yöntemien_US
dc.contributor.advisorİlerlemeciliken_US
dc.contributor.advisorJohn Deweyen_US
dc.contributor.advisorWilliam H. Kilpatricken_US
dc.contributor.advisorProject Methoden_US
dc.contributor.advisorProgressivismen_US
dc.contributor.advisorJohn Deweyen_US
dc.contributor.authorAktan, Sümer
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:29Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3899
dc.descriptionAktan, Sümer (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı ilerlemeci eğitim felsefesinin Dewey ile birlikte teorisyenlerinden biri olan William H. Kilpatrick'in eğitim felsefesi ve ileri sürdüğü proje yönteminin esaslarını inceleyerek günümüze olan yansımalarını çözümlemektir. 19. yy.ın sonlarına doğru gelişmeye başlayan ilerlemeci eğitim felsefesi özellikle 20. yy.ın başlarından itibaren ABD başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde etkisini hissettirmiştir. Geleneksel eğitimin temel argümanlarına karşı geliştirdiği tezlerle pedagoji dünyasında önemli bir yer edinen ilerlemeci eğitim felsefesi özellikle reformist eğitim düşüncelerini de derinden etkilemiştir. İlerlemeci eğitim felsefesi, ABD'de 1957'ye kadar olan süreç içerisinde oldukça güçlü olduğu dönemler olmasına karşın bu etkisi soğuk savaş nedeni ile 1957'den sonra azalmıştır. Özellikle Sovyetler Birliği tarafından uzaya fırlatılan Sputnik uydusu ilerlemeci eğitimin etkisinin azalmasında önemli rol oynamıştır. Bununla beraber özellikle 1968 olaylarını takip eden yıllarda yeniden ilerlemeci tezler dile getirilmeye başlanmış ve farklı pedagojik söylemlere teorik bir temel olmuştur. Özellikle Finlandiya'nın 2020 eğitim vizyonu kapsamında okul programlarını proje yöntemine göre yeniden tasarladığı çalışmalar ilerlemeci felsefenin ve William H. Kilpatrick'in düşüncelerini yeniden pedagoji dünyasına tanıtmıştır. Tarihsel metodolojinin kullanıldığı bu çalışmada ilk olarak William H. Kilpatrick'in kısa bir biyografisi verilmiş ve filozofun öne sürdüğü proje yöntemi ile program anlayışı incelenmiştir. Çalışmanın bulgularının eğitim felsefesi ve program teorisi alanına katkı sağlayacağı düşünülmektediren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to discuss the philosophy of education and the principles of the project method of William H. Kilpatrick, who was one of the most notable representatives of progressive philosophy of education together with Dewey although he was not more familiar than Dewey as his successor in Turkey, as well as analyzing the reflections of these philosophy and principles in our day. Having developed towards the late 19th century, progressive philosophy of education has become influential primarily in the USA as well as in many European countries since the early 20th century. Although this philosophy of education had been dominant in some periods in the USA during the period until 1957,its influence had faded after 1957 due to the Cold War. On the other hand, progressive arguments had been reiterated especially during the years following the 1968 events and provided a theoretical basis for various pedagogical discourses. Especially the activities in which school curricula were redesigned based on the project method within the scope of Finland’s 2020 education vision have introduced the progressive philosophy of education and the ideas of William H. Kilpatrick into the pedagogy world once more. In the first section of this study where the historical methodology has been used, a short biography of William H. Kilpatrick has been provided. In the second section of the study, the Project method and curriculum perspective of William H. Kilpatrick have been analyzed. It is considered that the findings of this study will contribute to education philosophy and the field of curriculum theoryen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.title20. yüzyılda ilerlemeci bir filozof: William H. Kilpatricken_US
dc.title.alternativeA progressivist philosopher in twentieth century: William H. Kilpatricken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record