Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMet, Ömer Lütfü
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:33Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3943
dc.description.abstractGünümüz iş yaşamında, psikososyal riskler, çalışanların sağlık, güvenlik ve refah durumu üzerinde önemli tehdit-ler oluşturmaktadır. AB İş sağlığı ve Güvenliği ajansının araştırmasına göre, iş ortamlarında bu tür riskler, kronik stres, depresyon, tükenmişlik gibi durumlara yol açtığı gibi, işletmeler ve toplum için de önemli maliyetlere neden olabilmektedir. Kavramsal araştırmaya dayanan bu çalışma, psikososyal risklere karşı çözümler geliştirmek için önleyici bir yak-laşım olarak örgütsel ombudsmanlık modelini incelemeyi amaçlamaktadır. Konu, kamu hizmeti sunan kurumlar kadar sanayi ve turizm sektöründeki tüm işletmeleri kapsamaktadır.Son beş yıl içinde psikososyal riskleri önlemeye yönelik yasal girişimler yapılmıştır. Mobing genelgesi, Psikolojik taciz ve şiddetle mücadele kurulu, "Alo 170 hattı" gibi girişimler bu tür riskleri önlemeye yöneliktirler. "Alo 170" hattına gelen en çok şikâyet konuları, kötü muameleye maruz kalma, sözlü taciz, ayrımcılık, hakaret gibi nedenlere dayanmaktadır, Türkiye' de sağlık sektöründe yapılan kapsamlı bir araştırmada da, bu tür davranışların bireysel faktörler yanında kötü yöneticilik ve kurum kültürü gibi kurumsal faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.Ancak, söz konusu riskler, her zaman gözlemlenebilir ve kanıtlanabilir olmadığından, maruz kalanlar açısından tam bir çözüm bulunması ve sürdürülebilirliği zordur. Sadece, resmi yöntem ve prosedürlere dayalı çözüm yaklaşımları da tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, bu tür riskleri minimuma indirmek için önleyici bir yaklaşım olarak, örgütsel ombudsmanlık işlevinin geliştirilmesi koruyucu bir sistem sağlayacaktıren_US
dc.description.abstractPsychosocial risks are important threats for the safety and health of employees in contemporary business life. Re-searches show that these kind of risks in business environment lead to chronic stress, depression, exhaustion and they may cause significant costs to society This study based on conceptual research, aims to examine the organizational ombudsman model as a preventive approach to developing solutions against psychosocial risks. Subject covers all business in industry and tourism sector as well as institutions providing public services. In the last five years, legislative initiatives such as "Mobbing circular", Psychological harassment struggle com-mittee and "Alo 170 line" has made for the prevention of psychosocial risks. Most common complaints receeived by "Alo170 line", has been ill-treatment, verbal abuse, discrimination and insults. A comprehensive survey in the health sector in Turkey also reveals that such behaviors are due to institutional factors, such as management and corporate culture, alongside individual factorsThese risks are not always observable and demonstrable for people who are exposed. For this reason, only formal methods and procedures are not enough to solve the problems, so in order to minimize these kind of risks, develop-ment of organizational ombudsman model as preventive approach is going to provide a protective systemen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectİş Sağlığı ve Güvenliğien_US
dc.subjectPsikososyal Faktörleren_US
dc.subjectÖrgütsel Ombudsmanlıken_US
dc.subjectOccupational Health and Safetyen_US
dc.subjectPsychosocial Factorsen_US
dc.subjectOrganizational Ombudsmanen_US
dc.titleÇalışma yaşamında psikososyal risklere proaktif bir yaklaşım: Örgütsel ombudsmanlık modelien_US
dc.title.alternativeOrganizational ombudsman model as a proactive approach to psychosocial risks in working lifeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue49en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage114en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record