Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYalçın, Arman Zafer
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:34Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-5549
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3954
dc.description.abstractGünümüzde dünya ekonomisi, çevresel tahribatın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içindedir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların daha etkin kullanımı ve gelecekte daha güvenli bir yaşamı kurmak için çok önemli bir adımı ifade etmektedir. Yeşil ekonomi ise, sürdürülebilir kalkınmanın yol haritası niteliğini taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için yeşil ekonomiye geçiş sürecinde mali politikalar anahtar bir role sahiptir. Yeşil ekonomi ve onun iktisadi çerçevesini oluşturan Yeşil Yeni Düzen, dünya genelinde bütün ekonomik faaliyetlerin çevresel amaçlarla yeniden tasarlanması gerektiğini savunur. Bunun için de, gerek küresel düzeyde, gerekse de tek tek ülkeler düzeyinde mali politikaların çevreyi önceleyen bir bakış açısıyla yeniden ele alınması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractToday world economy is in pursuit of having a sustainable economy and regenerating the life against the risk of climate change and global warming, which is a natural result of ecocide. Within this context sustainable development means a crucial leap to utilize natural resources more efficiently and to establish a safer life in the future. Green economy has the characteristics of the course of action for a sustainable development. Fiscal policies have a key role for sustainable development during transition to green economy. New Green Order, which constitutes green economy and its framework, claims that all economic activities around the world needs being reorganized for environmental purposes. Therefore, fiscal policies should be reconsidered with a perspective prioritizing environment both in global level and countries level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectÇevreen_US
dc.subjectSürdürülebilir Kalkınmaen_US
dc.subjectYeşil Ekonomien_US
dc.subjectEnvironmenten_US
dc.subjectSustainable Developmenten_US
dc.subjectGreenEconomyen_US
dc.titleSürdürülebilir kalkınma için yeşil ekonomi düşüncesi ve mali politikalaren_US
dc.title.alternativeThe idea of green economy for sustainable development and fiscal policiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage749en_US
dc.identifier.endpage775en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record