Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBeşen, Burcu Sancar
dc.contributor.authorBalcı, Onur
dc.contributor.authorGüneşoğlu, Cem
dc.contributor.authorTatlı, İ. İrem
dc.contributor.authorOrhan, Mehmet
dc.contributor.authorBeyli, A. Erdem
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:36Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1019-1011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3977
dc.descriptionBeşen, Burcu Sancar (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu makale, tekstil yüzeylerine antibakteriyel aktivite kazandırılmak için ozonlanmış bitkisel yağ mikrokapsüllerinin aktarılacağı en uygun aplikasyon reçetesini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla zeytin yağı 3 saat ozonlanmış ve ozonlanmış yağ GC ve FTIR analizleri ile karakterize edilmiştir, aynı zamanda yağın antibakteriyel özelliği araştırılmıştır. Karakterizasyon sonrası ozonlanmış yağ, basit koaservasyon yöntemi ile Arap zamkı içine enkapsüle edilmiştir. Hazırlanan mikrokapsüller optik mikroskop ve FTIR analizleri ile karakterize edilmiştir. Son olarak, tekstil yüzeylerine antibakteriyel aktivite kazandıracak optimum aplikasyon reçetesinin belirlenebilmesi amacıyla, farklı aplikasyon çözeltileri hazırlanmış ve hazırlanan çözeltiler pamuklu kumaşlara emdirme yöntemi ile aplike edilmiştir. Aplikasyon sonrası kumaşların SEM görüntüleri incelenmiş ve E.coli bakterisine karşı antibakteriyel etkinliği ASTM E 2149 01 standardına göre kantitatif olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, ozonun zeytinyağındaki çift bağlarla kolaylıkla reaksiyona girebildiğini ve yağın antibakteriyel aktivitesini geliştirdiğini göstermiştir. Ozonlanmış yağ basit koaservasyon yöntemi ile başarılı bir şekilde kapsüllenebilmiştir. Ayrıca, ozonlanmış bitkisel yağ mikrokapsülleri için optimum aplikasyon reçetesi belirlenebilmiştiren_US
dc.description.abstractThis paper proposed to determine optimum application recipe for the microcapsules of the ozonated vegetable oils, in order to save the antibacterial activity to the textiles. For this aim, the olive oil was ozonated during three hours and the ozonated oil was characterized via GC and FTIR analyses and antibacterial property of the oil wasalso researched. After characterizing of the ozonated oil, it was encapsulated into Arabicgum by basic coacervation method. The microcapsules were characterized through optical microscope and FTIR analyses. Finally, in order to determine optimum application recipe for saving the antibacterial activity to textile surfaces, different application solutions were prepared and the prepared solutions applied to the cotton fabrics by padding method. After applications,the SEM images of the fabrics were investigated and the antibacterial efficiencies of samples were also quantitatively evaluated by the ASTM 2149 01 against Escherichia coli. The results of the study showed that the ozone could easily react with the double bonds of the olive oils and the antibacterial properties of the olive oil improved. The ozonated olive oil was able to be microcapsulated with basic coacervation method, successfully. In addition, the optimum application recipe for the microcapsules of the ozonated vegetable oils could be determineden_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectOzonated Vegetable Oilen_US
dc.subjectMicrocapsuleen_US
dc.subjectApplicationen_US
dc.subjectAntibacterial Activityen_US
dc.subjectTextileen_US
dc.subjectOzonlanmış Bitkisel Yağen_US
dc.subjectMikrokapsülen_US
dc.subjectAplikasyonen_US
dc.subjectAntibakteriyel Aktiviteen_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.titleDetermining the optimum application recipe for microcapsules of ozonated vegetable oils to save antibacterial activity to textilesen_US
dc.title.alternativeTekstil yüzeylerine antibakteriyel aktivite kazandırmak için ozonlanmış bitkisel yağ mikrokapsüllerinin aktarılacağı en uygun aplikasyon reçetesinin belirlenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issueÖS2en_US
dc.identifier.startpage99en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record