Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOkkan, Umut
dc.contributor.authorKırdemir, Umut
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:37Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1012-0726
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3988
dc.descriptionOkkan, Umut (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractHidrolojik modeller yağış-akış ilişkisinin eldesi, akım tahmini, meteorolojik değişkenliğin akışa olan etkilerinin ölçümünde etkili bir rol oynamaktadır. Herhangi bir havzada tek bir hidrolojik model kullanmak diğer modellere kıyasla daha iyi sonuçlar vermeyebilir. Hazırlanan çalışmada Gediz Havzası'nın toplam drenaj alanını büyük ölçüde temsil eden Gediz Nehri üzerindeki Muradiye akım gözlem istasyonunda gözlenen akımlar altı farklı kavramsal yağış-akış modeli ile modellenmiştir. Elde edilen çoklu model çıktıları Bayes Model Ortalaması (Bayesian Model Averaging (BMA)) yöntemi ile değerlendirilmiş ve havzayı temsil edebilme performanslarına göre ağırlıklandırılmışlardır. Ağırlıklandırma işlemi ile her bir modelin katkısı değerlendirilip yeni akış serileri türetilmiştir. BMA yöntemi ile elde edilen çıktılar tekil kavramsal yağış-akış modeli çıktıları ile karşılaştırıldığında, BMA yöntemiyle elde edilen sonuçların daha güvenilir olduğu tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractHydrologic models play an effective role on acquisition of rainfall-runoff relationship, prediction of flow and measuring of the impacts of meteorological variability on runoff. Using single hydrologic model in any basin may not give satisfied results when it is compared to other models. In the study prepared, the flows observed at Muradiye streamflow gauging station located at the Gediz River, which represents the drainage area of Gediz Basin considerably, were modeled by means of six different conceptual rainfall-runoff models. The acquired multi-model outputs were assessed by means of Bayesian model averaging (BMA) method, and then weighted depending on representability performances of basin. By weighting process the contribution of each model was evaluated and the new runoff series were reproduced. When the outputs derived from BMA application was compared to those of single conceptual rainfall-runoff models, it was observed that the results related to BMA method were more reliableen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectKavramsal Yağış-Akış Modelleri
dc.subjectBayes model ortalamasıen_US
dc.subjectGediz Havzasıen_US
dc.subjectConceptual Rainfall-Runoff Modelsen_US
dc.subjectBayesian Model Averagingen_US
dc.subjectGediz Basinen_US
dc.titleBayes model ortalaması yöntemiyle kavramsal yağış-akış modeli çıktılarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of conceptual rainfall-runoff model outputs by means of bayesian model averaging methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalD S İ Teknik Bültenien_US
dc.contributor.departmentMühendislik Fakültesien_US
dc.identifier.issue121en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record