Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSargın, Seyid Ahmet
dc.contributor.authorSelvi, Selami
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:39Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2146-0574
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4012
dc.descriptionSelvi, Selami (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractGenel olarak Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren Cistus L. cinsi, Türkiye'de; C. creticus L., C. parviflorus Lam., C. laurifolius L., C. salviifolius L. ve C. monspeliensis L. olmak üzere beş türle temsil edilmektedir: Bu çalışmada, ülkemizdeki Cistus türlerinin yaprak anatomik yapıları incelenerek, cinsin sistematiğine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada yaprakların, lamina ve petiyollerden enine ve yüzeysel kesitler alınmış ve Floroglusinol+HCL solsyonu ile boyandıktan sonra Işık mikroskobunda incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Cistus cinsinin yaprak anatomisi Cistaceae familyasının genel karakteristik özelliklerini gösterdiği görülmüştür. Gözlem sonucunda; trikom tipleri, mezofil tabakasındaki lateral damarların abaksiyal epidermise doğru çıkıntı oluşturup oluşturmaması, petiyol lateral kenarlarının bombeli olup olmaması ve stomaların yaprak yüzeyinde bulunup bulunmaması, Cistus türlerinin teşhisini kolaylaştıran önemli karakterler olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmanın son kısmında; bu anatomik karakterler esas alınarak bir teşhis anahtarı sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe genus Cistus L. (Cistaceae), generally growing in the Mediterranean region, is represented by five species in Turkey: C. creticus L., C. parviflorus Lam., C. laurifolius L., C. salviifolius L. ve C. monspeliensis L. In this study, it is intended to contribute to the systematics of Cistus genus by conducting a comparative anatomical study upon its species distributed in Turkey. The superficial and cross-sections were taken by hand from the lamina and petiyole, and photographs were taken after staining with phloroglucinol + HCl solution and examining under the light microscope. The leaf anatomy of Cistus genus shows the general characteristics of Cistaceae family. As a result of the analysis, it has emerged that facilitate the identification of Cistus species as significant characters, such as the existence / absence of trichomes, types of glandular trichomes, the lateral veins in the mesophyll layer whether to project in the direction of the abaxial epidermis, the lateral edges whether or not cambered, and the presence of stomata on the leaf surface. A diagnostic key has been offered in the last part of the study, based on the anatomical characters.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectAnatomien_US
dc.subjectCistaceaeen_US
dc.subjectCistusen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectYapraken_US
dc.subjectAnatomyen_US
dc.subjectCistaceaeen_US
dc.subjectCistusen_US
dc.subjectLeafen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye'de yayılış gösteren cistus L. (Cistaceae) cinsinin karşılaştırmalı yaprak anatomisien_US
dc.title.alternativeA comparative leaf anatomy in the genus cistus L. (Cistaceae) distributed in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalIğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentAltınoluk Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record