Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Seda
dc.contributor.authorAcun, Ayşen
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:43Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4040
dc.descriptionŞahin, Seda (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmada 1990-2015 yılları arasında gerçekleştirilen Ulusal Turizm Kongresi Kitaplarında yer alan turist rehberliği alanında yapılan çalışmalar çeşitli parametreler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, turist rehberliği alan yazının genel özelliklerini ortaya koymaktır. Elde edilen bildirilere ilişkin bilgiler istatistik analiz paket programına yüklenerek, verilerin sıklık ve yüzde analizleri yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda turist rehberliği alanında en fazla bildirinin 15. Ulusal Turizm Kongresinde yayımlandığı ortaya çıkmıştır. Yazar sayısı incelendiğinde iki yazarlı çalışmaların ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Bildirilerde en fazla kullanılan anahtar kelimelerin "turizm" ve "turist rehberi" olduğu belirlenmiştir. Birinci ve ikinci yazarların çalıştığı kurumun Balıkesir Üniversitesi olduğu ortaya çıkmıştır. Bildirilerde en fazla çalışılan konu ise eğitimdiren_US
dc.description.abstractStudies on tourist guiding in the books of National Tourism Congresses between 1990 and 2015 have been evaluated within the scope of several parameters. In this context, the purposes of this study are to reveal general features of tourist guiding literature and make it easier for the researchers of this area to be studied. Frequency and percentage analysis of collected data were conducted after they were loaded to statistical analysis package software. As a result of the analysis, it was obvious that the highest number of papers were published in the 15th National Tourism Congress. With regards to the number of writers, works with two authors were the majority. The most frequently used key words in the papers were "tourism" and "tourism guiding". The first and second writers were found to be working at the University of Balıkesir and the most studied subject was education in the papers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectTurist Rehberliğien_US
dc.subjectBibliyometrien_US
dc.subjectUlusal Turizm Kongrelerien_US
dc.subjectTourist Guidingen_US
dc.subjectBibliometricen_US
dc.subjectNational Tourism Congressen_US
dc.titleTurist rehberliği alanının bibliyometrik profili (ulusal turizm kongreleri bildirileri)en_US
dc.title.alternativeBibliometric profile of tourist guiding area (national tourism congress papers)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue34en_US
dc.identifier.startpage213en_US
dc.identifier.endpage234en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record