Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüzel, F. Özlem
dc.contributor.authorKöroğlu, Özlem
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:50Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1303-1279
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4102
dc.descriptionKöroğlu, Özlem (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı tatil deneyimini zenginleştirme hususunda turizm sektörünün en önemli çalışanlarından birisi olarak kabul edilen turist rehberlerinin mesleklerine yönelik pozitif ve negatif yönlü algılamalarına dair sınırlı/geçerli çıkarımların belirlenmesidir. Literatür taramasında negatif yönlü algılamalara yönelik araştırmalara rastlanırken, çift yönlü değerlendirme yapan araştırmaların eksikliğinden yola çıkılarak tasarlanan ve keşfedici bir özellik taşıyan araştırmada 136 turist rehberi ile görüşülmüştür. Katılımcı cevaplarını sınırlandırmadan, daha detaylı bilgiler elde edebilmek amacıyla yarı yapılandırılmış soru formları aracılığıyla toplanan veriler nitel analiz yöntemlerinden birisi olan içerik analizine tabi tutulmuştur ve geçerli çıkarımlar elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda pozitif yönlü algılamaların çoğunluğunu mesleğin farklı kültürlerle ve yeni insanlarla tanışma imkânı yaratması ve maddi yönden doyum sağlayan bir meslek olması oluştururken, negatif yönlü algılamaların çoğunluğunu ise düzensiz yaşam tarzının ortaya çıkması ve rehberliğin sezonluk bir iş olması temaları oluşturmaktadır. Ayrıca pozitif yönlü çıkarımların çoğunlukta olduğu gözlemlenirken, negatif yönlü algılamalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the positive and negative perceptions of the tourist guides towards their occupation. In the literature there are studies to determine the problems o f the tourist guides in guiding. However, in the literature it has not been encountered any study in order to determine the positive and negative aspects of the guiding with the content analysis method. The research was conducted in May-July of 2013. Approximately 350 questionnaires were submitted to the guide and total of 136 questionnaires were obtained. As a result of the research, the context of the participants' positive directed perceptions suggest that the majority of the participants see the guiding as a profession supplying interact with different cultures, different people and satisfied income. Also, the context of the participants' negative directed perceptions indicate that the majority of the participants see the guiding as a profession having irregular life condition being seasonal and tiring job and lack of social security and steady income. It was observed that positive directed implications consist the majority and suggestions were made for the negative perceptions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectTurist Rehberien_US
dc.subjectÇalışma Koşullarıen_US
dc.subjectRehberlik Mesleğine Yönelik Algılamalaren_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectTourist Guideen_US
dc.subjectWorking Conditionsen_US
dc.subjectPerceptions Towards Tourist Guidingen_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.titleTurist rehberlerinin mesleklerine yönelik pozitif ve negatif yönlü algıların içerik yöntemi analizi ile belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe determination of the positive and negative directed perceptions of tourist guides towards their profession with content analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage174en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record