Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSayın, Esma
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:52Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1306-4223
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4121
dc.descriptionSayın, Esma (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractMurakabe, insanın duygularına odaklanması vasıtasıyla 'kalbindeki duygularını kontrol etmesi' metodudur. Allah, kalbin gerçek sahibidir. O, kulun kalbini sürekli denetim altında tutmaktadır. Bu nedenle insanın kalbindeki duyguları, Allah'a layık hale ve en temiz şekilde tutma kontrolüne de murakabe diyebiliriz. "İnsanın dünya hayatının merkezi olan kalp, ruhun merkezi ve gerçek hayatın kaynağıdır. İmanın da, inkârın da asıl merkezi, kalptir"2en_US
dc.description.abstractMuraqaba, is the method of 'controlling the emotions in heart', by focusing on emotions. Allah is the real owner of the heart. He constantly controls man's heart. Therefore, we may call man's effort to keep the feelings in his heart in a clear manner, worthy of Allah, as muraqaba. "Centre of man's earthly life, heart is also the centre of soul and the source of true life, the real centre of both faith and denial is the heart"1en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectMuraqabaen_US
dc.subjectHearten_US
dc.subjectSoulen_US
dc.subjectHeart’s Control Systemen_US
dc.subjectSpiritual and Divine Loveen_US
dc.subjectMurakabeen_US
dc.subjectKalpen_US
dc.subjectRuhen_US
dc.subjectKalp Denetim Sistemien_US
dc.subjectRuhsal ve İlahî Sevgien_US
dc.titlePhyschological and therapic effects of muraqabaen_US
dc.title.alternativeMurakabenin psikolojik ve terapik etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage125en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record