Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçyiğit, Yeşim
dc.contributor.authorDuran, Cengiz
dc.contributor.authorÇetindere, Aysel
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:58Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4168
dc.descriptionÇetindere, Aysel (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı iş etiği ve örgütsel performans arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada İzmir ilindeki bankalara anket yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda örgütsel performanstaki değişime yöneticilerin insan kaynakları işlevlerinde etik davranışlarının etki ettiği kanıtlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate relationship between, business ethics and organizational performance. The survey method has been implemented to the banks in İzmir Province. At the result of the research, has proven that the ethical behaviors of the managers in human resource functions affect the change in organizational performanceen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleYöneticilerin etik davranışlarının örgütsel performansa etkisi: İzmir ilindeki bankalarda bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effects on organizational performance of executives ethical behaviors: An application on banks in Izmir province located banksen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentDursunbey Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue43en_US
dc.identifier.startpage60en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record