Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDurak, Gürhan
dc.contributor.authorÇankaya, Serkan
dc.contributor.authorYünkül, Eyup
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:02Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4202
dc.descriptionDurak, Gürhan (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractGünümüzde öğrencilerin sosyal ağ sitelerini yoğun kullanmaları eğitimcilerin de dikkatini çekmiş ve sosyal ağ sitelerinin eğitimde nasıl kullanılabileceği çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bununla paralel olarak temelde sosyal ağ sitesi gibi işleyiş gösteren, ancak sosyal ağ sitelerinin olası olumsuz etkilerini azalttığı iddia edilen ve öğrenme yönetim sistemlerinde olduğu gibi ödev ve sınav uygulamaları gibi çeşitli araçlar sunan eğitsel sosyal ağ siteleri ortaya çıkmıştır. Bu sitelerin etkililiği konusunda yapılan az sayıdaki çalışmanın sonuçları eğitsel sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlarda kullanılması konusunda olumlu sonuçlar sunmaktadır. Dünyada en yaygın kullanılan eğitsel sosyal ağ sitelerinin başında ise Edmodo gelmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; eğitsel sosyal ağ sitelerinden biri olan Edmodo’yu tanıtmak, Edmodo’yu sosyal ağ siteleri ve öğrenme yönetim sistemleri ile karşılaştırmak ve öğretmenlerin Edmodo’yu nasıl kullanabileceklerine yönelik olarak bilgiler vermektir.en_US
dc.description.abstractStudents’ extensive use of social networking sites caught attention of educators in terms of how these sites can be used in education. Correspondingly educational social networking sites, which operate basically just like social networking sites, came into the picture. They have also extra applications like quiz and assignment applications similarly with learning management systems. Findings of a limited number of researches performed about them suggest that educational social networking sites can be used in educational environments successfully. Edmodo is the leading educational social networking site in the world. In this context, the aim this study is to introduce Edmodo, to compare Edmodo with social networking sites and learning management systems, and to give information to educators about how they can make use of Edmodo.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectEdmodoen_US
dc.subjectEğitsel Sosyal Ağ Sitelerien_US
dc.subjectÖğrenme Yönetim Sistemlerien_US
dc.subjectSosyal Ağ Sitelerien_US
dc.subjectEducational Social Networking Sitesen_US
dc.subjectLearning Management Systemsen_US
dc.subjectSocial Networking Sitesen_US
dc.titleEğitimde eğitsel sosyal ağ sitelerinin kullanımı: Edmodo örneğien_US
dc.title.alternativeUsing educational social networking sites in education: Edmodoen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue41en_US
dc.identifier.startpage309en_US
dc.identifier.endpage316en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record