Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Gülnil
dc.contributor.authorAr, Aybeniz Akdeniz
dc.contributor.authorTaşkın, Çağatan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:03Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4207
dc.descriptionAydın, Gülnil (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı; global ve ulusal markalar için marka güveninin tüketici marka ilişkisi üzerindeki rolünü araştırmaktır. Bu amaçla geliştirilen model; bebek bakım ürünleri pazarında faaliyette bulunan biri global, diğeri ulusal iki rakip marka için uygulanmıştır. Araştırma modelinin testi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda marka güveninin yeniden satın alma niyeti üzerindeki etkisinin, ilişkisel bağlılık üzerindeki etkisinden daha büyük olduğu ve özellikle ulusal markada bu etkinin daha fazla gözlendiği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the role of brand trust in the consumer-brand relationship for both global and national brands. The model developed for this goal is applied to two rival brands in the baby care products market in Turkey, one of which is global and the other is national. To test the research model, a structural equation modeling approach is followed. The study reveals that the effect of the brand trust on repurchasing intention is greater than its effect on relational commitment, and that this effect is observed particularly in the case of national brands.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBrand Trusten_US
dc.subjectBrand Purchasing Intentionen_US
dc.subjectCare Products for Babies and Childrenen_US
dc.subjectMarka Güvenien_US
dc.subjectMarka Satın Alma Niyetien_US
dc.subjectBebek ve Çocuk Bakım Ürünlerien_US
dc.titleMarka güveninin ebeveynlerin bebek bakım ürünleri satın alma niyetleri üzerindeki rolüen_US
dc.title.alternativeThe role of brand trust on parents' purchase intentions of baby-care productsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage165en_US
dc.identifier.endpage180en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record