Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaman, İsmail
dc.contributor.authorDerici, Hayrullah
dc.contributor.authorPaksoy, Serpil
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:04Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-0705
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4210
dc.descriptionYaman, İsmail (Balikesir Auhtor)en_US
dc.description.abstractDuodenal lipomlar oldukça nadir görülen, benign tümörlerdir. %90'ı submukozadan köken alır ve genellikle ikinci kıta yerleşimlidir. Genellikle asemptomatiktir ve endoskopi veya cerrahi esnasında rastlantısal olarak saptanır. Semptomların görülmesi lezyonların boyutu ile ilişkilidir, dört cm'den büyük olanlar sıklıkla intussepsiyon, obstrüksiyon veya kanamaya neden olabilir. Elli dokuz yaşında kadın hastada karın üst kesimde yemeklerden sonra dolgunluk, midede yanma ve ekşime şikayetleri mevcut idi. Demir eksikliği anemisi nedeniyle beş aydır tedavi alıyordu. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde duodenum ikinci kıtadan üçüncü kıtaya uzanan, üzerindeki mukozanın düzenli olduğu, mobil, geniş pediküllü 4x2 cm'lik polipoid kitle mevcuttu. Polip tabanına epinefrinli salin enjekte edildi ve "snare" ile polipektomi yapıldı. Karın üst kesimdeki dolgunluk şikayetleri polipektomi sonrasında gerileyen, anemi tedavisi bir ay sonra kesilen hasta dördüncü ayında ve hemogram değerleri olağan sınırdaydı.en_US
dc.description.abstractDuodenal lipomas are extremely rare benign tumors. 90% arise from the submucosa and is usually localized in the second portion. They are usually asymptomatic and are detected incidentally during endoscopy or surgery. Appearance of symptoms are related to lesion size, those greater than four centimeters frequently may cause intussusception, obstruction or bleeding. A 59- year-old woman presented with complaints of abdominal fullness in the upper quadrants after meals, and heartburn symptoms. She had been under treatment for iron deficiency anemia during the last five months. The upper gastrointestinal endoscopy revealed a mobile, 4x2 cm polypoid mass extending from the second portion of the duodenum to the third portion, with a regular mucosa and wide pedicle. Saline and epinephrine was injected to polyp base and "snare" polypectomy was performed. Patient's complaint of fullness in the upper part of the abdomen declined after polypectomy and the treatment of anemia was discontinued after a month, with normal blood count values in the fourth month.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectEndoscopyen_US
dc.subjectLipomaen_US
dc.subjectPolypsen_US
dc.subjectDuodenumen_US
dc.subjectEndoskopien_US
dc.subjectLipomen_US
dc.subjectPolipleren_US
dc.subjectDuodenumen_US
dc.titleSymptomatic duodenal lipoma with endoscopic snare polypectomyen_US
dc.title.alternativeEndoskopik snare polipektomi uygulanan semptomatik duodenal lipom olgusuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Surgeryen_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage61en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record