Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKaramete, Ayşen
dc.contributor.authorGüneş, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:04Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1308-7177
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4213
dc.description.abstractBu çalışmada satranç öğretiminde kullanılmak üzere, öğrenme teorileri, öğretim tasarım modelleri, çoklu ortam öğeleri ve görsel tasarım prensiplerine uygun, ilköğretim okullarında seçmeli olarak verilen satranç dersinin başlangıç düzeyi birinci basamak konularını kapsayan, bilgisayar destekli yardımcı öğretim materyali hazırlanması amaçlanmıştır. Öğretim materyali, ADDIE öğretim tasarım modelinin basamakları temel alınarak geliştirilmiştir. Ayrıca geliştirme aşamasında ARCS motivasyon modelinin özellikleri de dikkate alınmıştır. İlköğretim satranç programındaki hedef ve kazanımlar doğrultusunda, literatürde yer alan satranç öğretiminde karşılaşılan sınırlılıklar araştırılmış ve bu sınırlılıkları gidermek için çeşitli etkinlikler tasarlanmıştır. Geliştirilmenin her aşamasında, daha önce hiç satranç dersi almamış öğrencilerin materyali kullanmaları sağlanarak, uygulamada karşılaşılan problemler giderilmiştir. Kullanan öğrencilerin ve öğretmenlerin talepleri doğrultusunda geliştirmeler yapılmıştır. Hazırlanan materyal, kullanıcı girişi, ön test, son test, sesli ve yazılı konu anlatımları, oyunlar, ünlülerden sözler, bilgisayar karşı satranç oynama ve sözlük bölümlerinden oluşmaktadır. Hazırlanan materyalin ilköğretim okullarında seçmeli satranç dersinin öğretmenler ve öğrenciler açısından daha verimli geçmesine yardımcı olması beklenmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study preparing a computer aided education material which is in compliance with learning theories, education design models, multimedia items and visual design principles and which covers elementary level first step subjects of elementary school elective chess class to be used in chess education has been aimed. Education material has been developed based on the steps of ADDIE education design model. Also properties of ARCS motivation model has been taken into consideration during the development stage. Constraints in chess education has been researched in accordance with the aim and gains of elementary education chess program and various activities has been designed to overcome these constraints. At the all stages of the development, material was tested with primary school students who never had studied chess before and then deficiencies were detected and resolved. Improvements have been made through the request of students and teachers who use this material. The software comprises of user login, pre-test, post-test, subject descriptions with voice and text, games, famous quotes, playing chess against the computer and dictionary sections. It's expected that the prepared material is helpful for the efficiency of chess in terms of students and teachers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectBilgisayar Destekli Öğretimen_US
dc.subjectÖğretim Tasarımıen_US
dc.subjectBilgisayar Destekli Satranç Öğretimien_US
dc.subjectSatranç Oynamaken_US
dc.subjectComputer Based Learningen_US
dc.subjectInstructional Design,en_US
dc.subjectComputer Based Chess Learningen_US
dc.subjectPlay Chessen_US
dc.titleİlköğretim seçmeli satranç dersi başlangıç düzeyi birinci basamak bilgisayar destekli öğretim tasarımıen_US
dc.title.alternativePrimary school first grade beginner level chess course computer-aided ınstructional designen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8442-2080en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6927-5123en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage154en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record