Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞen, Ayşe Zeynep
dc.contributor.authorNakiboğlu, Canan
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:07Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1304-6020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4235
dc.description.abstractBilimsel süreç becerileri (BSB) ifadesi, orta öğretim programlarında ilk olarak 2007 yılında yer almıştır. Programda yapılan değişikliklerin kitap yazımlarına yansıması, programın işlerliği açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 2007 yılından bir önceki program olan 1996 yılı ve 2007 yılı ortaöğretim programlarına göre hazırlanan Lise 1. ve 9. Sınıf kimya, fizik ve biyoloji ders kitapları arasında BSB geliştirme yeterliliklerine ne derece yer verildiğinin belirlenmesi ve iki farklı programa göre hazırlanan ders kitaplarının arasında bu açıdan bir farklılık olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla, 1996 yılı ve 2007 yılı kimya, fizik ve biyoloji öğretim programlarına göre yazılan ders kitapları, içerik analizi ile analiz edilmiş ve bulgular karşılaştırılmıştır. Çalışma sonunda, tüm ders kitaplarında Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin (TBSB) gelişiminin ilk sırada, Deney Doğrulama Bilimsel Süreç Becerilerinin (DDBSB) ikinci sırada yer aldığı ve Özgün Deney Tasarlama ve Uygulama Bilimsel Süreç Becerilerinin (ÖDTUBSB) ise diğer kategorilere göre gelişiminin daha az hedeflendiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, BSB açısından öğretim programlarında var olan farklılığın ders kitapları için geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Farklı öğretim programlarına göre hazırlanan ders kitaplarında ortak olarak gözlem ve sonuç çıkarma becerilerinin gelişimi ön planda olup diğer BSB türlerinin gelişimlerine daha az önem verilmektediren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBilimsel Disiplinleren_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.title9. sınıf kimya, fizik, biyoloji ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Turkish Science Educationen_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record