Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖrücü, Edip
dc.contributor.authorTeker, Said Kerem
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:07Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2148-029x
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4236
dc.descriptionÖrücü, Edip (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractGünümüzde her alanda meydana gelen büyük ve hızlı değişimler, örgütlerin yapılarını, işleyişlerini ve amaçlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Örgütün başarılı olabilmesi, değişim ve gelişimlere ayak uydurabilmesi, bununla birlikte varlığını devam ettirebilmesi, gösterilen “liderlik” performansıyla alakalıdır. Hastane çalışanlarının örgüte olan bağlılıklarını etkileyen en önemli hususlardan birisi de yöneticilerin sergiledikleri liderlik tarzlarıdır. Bu çalışmada hastanelerde yöneticilerin sergilemiş oldukları liderlik tarzlarının çalışanların örgütsel bağlılıklarını ne ölçüde etkilediğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Bursa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede farklı unvanlara sahip 82 çalışan üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Anket sonucunda liderlik ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğu, liderliğin, çalışanların örgütsel bağlılığını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractInstantly, the tremendous and rapid changes in every field directly affect the structure of organizations, aims and their operations. It is related to leadership performance shown within a company for being successful, ready for changes and develo pments, and survival as well.Leadership behaviour of managers in hospitals is another essential component that affects the organizational affiliation of hospital staff. In this study, it is investigated that whether leadership behaviour of managers has any effects on organizational affiliation to hospital staff. For this purpose, a public survey has been conducted on 82 staff in a Private Hospital in Balıkesir. It is found that there is a significant relation between leadership and organizational affiliation. Furthermore leadership effects organizational affiliation between staff in a positive way.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectOrganizational Affiliationen_US
dc.titleHastanelerde liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Sağlık sektöründe bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on analyzing relationship between leadership and Organizational commitment in Turkey’s hospitalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage73en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record