Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAytekin, Sinan
dc.contributor.authorSakarya, Şakir
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:07Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-9208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4237
dc.descriptionSakarya, Şakir (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractEtkin Piyasalar Hipotezi, sermaye piyasalarında yatırımcılar için pay fyatlarının tüm bilgiyi yansıttığını ve dolayısıyla farklı tekniklerle ortalamanın üzerinde bir getiri elde edilemeyeceğini ileri sürmektedir. Buna karşın, yapılan çalışmalar bu durumun tam tersi olarak sermaye piyasalarının rasyonel yatırımcılar tarafından yönetilmediğini ve pay getirilerinin zaman ile etkileşim içerisinde olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Bu noktadan hareketle çalışmada, XUTUM, XU100, XU030, XUSIN, XGIDA, XTAST, XMESY, XUHIZ, XUMAL ve XHOLD endekslerinde bu etkileşimlerin bir sonucu olarak, pay piyasalarında Ocak ayı getirilerinin yılın diğer aylarına ait getirilerden daha yüksek olduğunu ifade eden Ocak ayı anomalisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Güç oranı yöntemi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak yapılan çalışma sonucunda incelenen dönemde endekslerin aylık getirilerinin birbirinden farklı olduğu ve ilgili endekslerde Ocak ayı anomalisinin görüldüğü tespit edilmiştir. Farklılığın hangi aylardan kaynaklandığı ise post-hoc testlerden Tukey-HSD çoklu karşılaştırma test istatistiği ile belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractEffcient Market Hypothesis suggest that share prices for investors in capital markets refects the whole information, therefore a return on the average can not be obtained with different techniques. After all, studies have manifested that capital markets are not directed by rational investors and share returns are in interaction with time as the opposite of this situation. In the study, from this point of view, as the result of these interactions in XUTUM, XU100, XU030, XUSIN, XGIDA, XTAST, XMESY, XUHIZ, XUMAL and XHOLD indexes, it was investigated whether January Anomaly presents or not which means the returns of January are higher than the other months of the year in share markets. At the result of the study whichs was carried out by using Power Ratio Method and One-way ANOVA, the difference of monthly returns of the indexes from each other and the presence of January Anomaly in the related indexes were detirmined. The months arising the difference are determined by Tukey-HSD post-hoc test.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectOcak Ayı Anomalisien_US
dc.subjectGüç Oranı Yöntemien_US
dc.subjectBIST Endekslerien_US
dc.subjectJanuary Anomalyen_US
dc.subjectPower Ratio Methoden_US
dc.subjectBIST Indexesen_US
dc.titleOcak ayı anomalisi: Borsa İstanbul endeksleri üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe january anomaly: An application on bist indexesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue23en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record