Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖrücü, Edip
dc.contributor.authorKışlalıoğlu, Ruşen Sezen
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:08Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-9208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4238
dc.description.abstractGünümüzde örgütlerin çalışanlarının bağlılığı, çalışanların başarılı olmaları için önemli olan konulardan biridir. Çalışanların örgüte yönelik tutum ve davranışlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, örgütsel bağlılığın üç boyutu olan duygusal, devam ve normatif bağlılık üzerinde durulmaktadır. Çalışma Balıkesir ilinde faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların yaşlarına göre duygusal, devam ve normatif bağlılık arasında bir fark çıkmamıştır. Çalışanların çalışma süreleri ve eğitim durumlarına göre duygusal bağlılık düzeyleri arasında farklılık varken, devam ve normatif bağlılık düzeylerinde farklılık bulunamamıştır. Çalışanların pozisyonlarına göre duygusal ve normatif bağlılık düzeyleri arasında farklılık varken devam bağlılığı düzeyinde fark bulunamamıştıren_US
dc.description.abstractToday, employees commitment to enterprises one of the issues that are important for them to be successful. In this study, to determine the attitudes and behaviour of the employee, the three dimensions of organizational commitment affective, continuance, and normative commitment are dwelled on. The study was carried out in an enterprise operating in the province of Balikesir.According to the survey results, there is no differences among affective, continuance, and normative commitment by age of employees. In terms of education, and time of employed, found difference between the levels of affective commitment, while there is no difference between the level of continuance and normative commitment. As regards of positions of employees, there is difference between affective and normative commitment levels whereas no difference with continuance commitment levelen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectDuygusal Bağlılıken_US
dc.subjectDevam Bağlılığıen_US
dc.subjectNormatif Bağlılıken_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectAffective Commitmenten_US
dc.subjectContinuance Commitmenten_US
dc.subjectNormative Commitmenten_US
dc.titleÖrgütsel bağlılık üzerine bir alan çalışmasıen_US
dc.title.alternativeA field study on organizational commitmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record