Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTopuzkanamış, Ersoy
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:11Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-0146
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4261
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, yazma stratejileri eğitiminin Türkçe öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım başarılarına olan etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desene başvurulmuştur. Araştırmada yarı deneysel desen kullanıldığından dolayı evren ve örneklem seçilmemiş, bunun yerine çalışma grupları alınıp grupların eşitliği üzerinde durulmuştur. Kontrol grubu 18 kız, 6 erkek olmak üzere toplam 24 kişiden, deney grubu ise 21 kız, 5 erkek olmak üzere toplam 26 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada ölçme aracı olarak Yazılı Anlatımı Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda deney grubu öğrencilerinin yazma başarısı ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı farklılık olduğu, kontrol grubu öğrencilerinin yazma başarısı ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to identify the effect of writing strategies instruction on Turkish Language Teaching Department freshmen’s writing achievement. In accordance this aim, the pretest-posttest control group design was used to identify the effect of writing strategies instruction on freshmen’s writing achievement. As the quasi-experimental design was used in the study, population and sample was not defined. Instead, sample groups were taken based on the equality of the groups. The control group consisted of 18 girls and 6 boys, totally 24 students whereas the experimental group included 21 girls and 5 boys, totally 26 students. In the study, written expression evaluation scale was used as measurement device. At the end of the study, it was concluded that writing strategies instruction enhances writing achievement of the experimental group while the scores of pretest and posttest of the control group were not significantly changed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.subjectTürkçe Eğitimien_US
dc.subjectYazma Eğitimien_US
dc.subjectYazma Başarısıen_US
dc.subjectStrateji Öğretimien_US
dc.subjectÖğretmen Yetiştirmeen_US
dc.subjectTurkish Language Teachingen_US
dc.subjectWriting Educationen_US
dc.subjectWriting Achievementen_US
dc.subjectStrategy İnstructionen_US
dc.subjectTeacher Trainingen_US
dc.titleYazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of teaching writing strategies on Turkish language teaching department fresman students’ writing achievementen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage274en_US
dc.identifier.endpage290en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record