Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaşarır, Çağatay
dc.contributor.authorToraman, Cengiz
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:12Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4268
dc.descriptionBaşarır, Çağatay (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractGünümüzde bankacılık sektörü için finansal istikrar konusu çok tartışılan bir konudur. Özellikle bankaların değişik risklere karşı ne kadar sermaye ayırmaları gerektiği hususu bankalar için önemli bir sorundur. İşte bu aşamada, olası krizler karşısında bankaların bulundurdukları sermaye miktarlarının yeterli olup olmadığını tespit etmede temel tekniklerden biri stres testleridir. 1999 yılında IMF ve Dünya Bankası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği FSAP (Finansal Sektör Değerlendirme Programı) kapsamında ilk defa dile getirilen stres testleri daha sonra gelişmiş ülkelerin finansal istikrar raporlarında özellikle risk analizi kısımlarında geniş yer bulm aya başladı. Başlarda sadece, FSAP’ın bir bölümünde kendine yer edinen stres testleri, daha sonra IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası gibi düzenleyici kuruluşlar ve üst düzey yöneticiler tarafından finansal istikrar analizlerinin yapılmasında bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Çalışmada bankacılık sektörünün finansal istikrarının analizlerinde kullanılan ve özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için yeni bir yaklaşım olan stres testleri kuramsal açıdan incelenecektir.en_US
dc.description.abstractStability of the financial sector is a matter of debate nowadays. Notably, decision of capital investing in order to hedge against various types of risks is a major problem for the banks. At this phase, stress testing is a basic method to determine whether the capital ratios of the banks are adequate or not. Stress testing, naming in the context of FSAP ( Financial Sector Assessment Program) for the first time, was included in the financial stability reports of the developed countries especially in the parts of financial analysis issues. Firstly, they only took part in FSAP partially; thereafter they were used as a tool for financial sector stability analysis by regularity organizations like IMF (International Monetary Fund) and World Bank and also by senior management. Being used for the financial analysis of the banking sector especially in the developing countries like Turkey, stress tests will be analyzed theoretically in this study.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectBanking Sectoren_US
dc.subjectFinancial Stabilityen_US
dc.subjectRisk Managementen_US
dc.subjectStress Testsen_US
dc.subjectBankacılık Sektörüen_US
dc.subjectFinansal İstikraren_US
dc.subjectRisk Yönetimien_US
dc.subjectStres Testlerien_US
dc.titleFinancial stability analysis in banking sector: A stress test methoden_US
dc.title.alternativeBankacılık sektörü finansal istikrar analizleri: Stres testi metoduen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue62en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record