Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUluköy, Metin
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:13Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4275
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, örgütsel adalet ile tükenmişlik duyguları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada örgütsel adaletin tükenmişlik duyguları üzerine etkisi analiz edilerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Bu kapsamda çalışmada literatür araştırması sonucunda 5’li Likert ölçeği kullanılarak oluşturulan anket formu güvenilirlik analizine tabi tutulmuş elde edilen veriler analiz edilerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için hazırlanan anketler kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışan ve tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen, anketler 384 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre örgütsel adalet algısı ile tükenmişlik duygusu arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study investigate the correlation between organizational justice and burnout feelings. It is analyzed that the impact of organizational justice on burnout feelings in study. However, this study offer some solutions about this subject. In this context; result of the research literature, survey form which is used 5-point likert scale was enforced reliability analysis. After the obtaining datas are analyzed, some solutions were offered. The survey forms were prepared that to be picked up research datas. Besides, the survey forms that were chosen with random sampling method were implemented to 384 health worker in public and private health institutions. According to research results, it is seen that a negative correlation between perceptions of organizational justice and burnout feelings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSağlık çalışanlarının örgütsel adalet algısı ile tükenmişlik duyguları arasındaki ilişki: Bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeCorrelation between perceptions of organizational justice and burnout feelings of health workers: An applicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue39en_US
dc.identifier.startpage213en_US
dc.identifier.endpage226en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record