Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, İsmail
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:15Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-0146
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4287
dc.description.abstractGirit Adası, Osmanlı Dönemi’nde yetiştirdiği yazar ve şairlerle adından çokça söz edilen, Türk kültür tarihi bakımından dikkate değer yerlerden biridir. Bu yazıya konu olan Hasan İlmî de “Giridî” olarak anılan müelliflerdendir. Hayatını imparatorluğun farklı yerlerinde çeşitli devlet görevlerinde bulunarak geçiren Giritli Hasan İlmî’nin elde üç eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilki Osmanlı Dili adlı basılamamış bir sözlük çalışmasıdır. İkinci eser müellifin Yemen’de bulunduğu dönemde Hüseyin Hüsnü ile birlikte hazırladığı Yemen Salnâmesi’dir. Hasan İlmî’nin üçüncü eseri ise şiirlerini bir araya getirdiği Me’âlimü’l-garâm adlı divançesidir. Eserde 2 naat, 24 gazel, 1 manzume ve 3 şarkı bulunmaktadır. Bu yazıda önce Giritli Hasan İlmî ve eserleri hakkında bilgi verilecek, ardından Me’âlimü’l-garâm üzerinde durulacak ve eserin metni verilecektir.en_US
dc.description.abstractCrete Island is one of the most significant place by virtue of Turkish cultural history and often remembered by the authors and poets who lived in this island during the Ottoman period. The subject of this paper Hasan İlmi is amongst such authors commemorated as of the Crete. Hasan İlmi of the Crete worked as a government officer in various places in the Ottoman Empire and wrote several works of which only three works are available today. The first of these works is an unpublished Ottoman dictionary titled Osmanlı Dili. The second work of the author is titled Yemen Salnamesi with co-writer Hüseyin Hüsnü written during the period when the author served in Yemen. The last work of Hasan İlmi is a divanche (collection of his poems) titled Me’alimü’l- garam. This work is composed of 2 praises dedicated to the Prophet Muhammad, 24 odes, 1 poem, and 3 ballads. In this paper, information about Hasan İlmi of the Crete and works will be provided and then his work Me’alimü’l-garam will be presented in more detail.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Bilimen_US
dc.subjectGiriten_US
dc.subjectHasan İlmîen_US
dc.subjectMe’âlimü’l-Garâmen_US
dc.subjectDivançeen_US
dc.subjectCreteen_US
dc.subjectHasan İlmien_US
dc.subjectMe’alimü’l-garamen_US
dc.subjectDivancheen_US
dc.titleGiritli Hasan İlmî ve me’Âlimü’l-Garâm adlı divançesien_US
dc.title.alternativeHasan İlmi of the grete and his divanche titled me’Alimü’l-Garamen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisien_US
dc.contributor.departmentFen-Edebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage191en_US
dc.identifier.endpage209en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record