Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdem, Barış
dc.contributor.authorGezen, Tuba
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:17Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-9208
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4300
dc.descriptionErdem, Barış (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, Türkiye’deki turizm işletmelerine yönelik iş ilanları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Veriler; iki adet Türkçe gazetede yayımlanan 24 ve dört adet Türkçe internet sitesindeki 1397 iş ilanından yararlanılarak elde edilmiştir. Böylece araştırmanın veri tabanı, turizm işletmeleri ile ilgili olarak 1421 iş ilanından oluşmuştur. Bulgulara göre, ilanlarda öne çıkan ilk üç il; İstanbul, Antalya ve Muğla şeklindedir. Turizm işletmelerine yönelik iş ilanlarının büyük çoğunluğu oteller ile ilgilidir. İlanlarda şehir otellerinin ağırlığı göze çarpmaktadır. Otel işletmelerinde en çok eleman aranan ilk üç departman; önbüro, yiyecek – içecek ve kat hizmetleridir. Araştırma kapsamındaki ilanların; aday işgörenlerde aranan bazı özellikler, işgörenlere sağlanan olanaklar ve işletme iletişim bilgilerini içermesi bakımından oldukça zayıf kaldıkları tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the job advertisements for tourism enterprises in Turkey were examined by content analysis method. The data were collected by using 24 job advertisements published in two Turkish newspapers and 1397 in four Turkish websites. Thus, the database of the research for tourism enterprises includes of 1421 job advertisements. According to the findings, the first leading three cities in advertisements are İstanbul, Antalya and Muğla. In advertisemenst, its remarkable that the large number of city hotels stand out in relief. At the hotel enterprises in which the job advertisements are made mostly are the departments of front office, food and beverage and housekeeping. It has been found out that the advertisements in the study remain rather weak with regard to the facilities that the candidate employees are provided, some qualities that the candidate employees are supposed to have, and the contact information of the enterprises.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectTurizm İşletmelerien_US
dc.subjectİş İlanlarıen_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectTourism Enterprisesen_US
dc.subjectJob Advertisementsen_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.titleTurizm işletmelerine yönelik iş ilanlarının içerik analizi yöntemiyle incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe examınatıon of job advertısements for tourısm establıshments by content analysıs methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisien_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record