Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUğur, T.
dc.contributor.authorDemirpolat, Gülen
dc.contributor.authorTuncel, D.
dc.contributor.authorÖzkaya, M.
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:22Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1016-9113
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4332
dc.descriptionDemirpolat, Gülen (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractAmaç: Tiroid fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda karpal tünel sendromunun (KTS), ultrasonografi (US) ve elektrofizyolojik testler ile değerlendirilmesi ve bu hastalarda KTS prevalansının araştırılması. Gereç ve Yöntem: Tiroid fonksiyon bozukluğu (23 hipotiroidi, 17 hipertiroidi) olan 40 hastada 78 el bileği yüksek çözünürlüklü US ve elektrofizyolojik testler ile değerlendirildi. Yirmi bir sağlıklı gönüllüde 41 el bileği kontrol grubunu oluşturdu. US’de median sinirin ekojenitesi değerlendirildi ve distal radial düzey (DRD) ve proksimal karpal kemikler (psiform kemik) düzeyinde (PKD) kesitsel alanı ölçüldü. Median sinir alanının 10 mm2 ve üstünde olması KTS ile uyumlu olarak değerlendirildi. US ve elektrofizyolojik testler ile KTS prevalansı hesaplandı. Bulgular: Kontrol grubunda KTS tanısı alan olgu olmadı. US’de DRD ve/veya PKD deki alan ölçümlerinden birine göre, tiroid disfonksiyonlu 6 hastada 8 el bileğine KTS tanısı koyuldu. Bu hastalarda median sinir alanı DRD’de sağda ve solda sırasıyla 11,00 (± 1,82) mm2 ve 9,75 (± 0,96) mm2, PKD’de 13,00 (± 2,45) mm2 ve 12,25 (± ,63) mm2 ölçüldü. KTS’li tüm olgularda median sinirin daha homojen ve hafif hipoekojen izlendiği dikkati çekti. KTS prevalansı US ve elektrofizyolojik testler ile sırasıyla hipotiroidide % 21,7 ve % 17,3; hipertiroidide % 5,9 bulundu. Sonuç: KTS’li olgularda US incelemede median sinirde ekojenite kaybı ve alan artışı saptanabilir. Hipotiroidi KTS için önemli bir risk faktörüdür. US, risk gruplarının taranmasında kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractAim: Our objective was to evaluate the patients with thyroid dysfunction for carpal tunnel syndrome (CTS) with ultrasonography (US) and electrophysiologic tests and to investigate the prevalance of CTS in these patients. Materials and Methods: Seventy eight wrists in 40 patients with thyroid dysfunction (23 hypothyroid, 17 hyperthyroid) underwent US and electrodiagnostic tests. Fourty one wrists in 21 healthy volunteers constituted the control group. The echogenicity of the median nerve was evaluated and the cross-sectional area was measured at the level of distal radius (DRL) and the proximal carpal (os pisiforme) bones (PCL). A median nerve cross-sectional 2 area over 10mm was accepted as compatible with CTS. The prevalance of CTS was calculated. Results: None of the controls were diagnosed with CTS. Eight wrists in 6 patients with thyroid dysfunction were diagnosed with CTS according to the cross-sectional area measured at DRL or PCL with US. The cross-sectional area of the median nerve at DRL on the right and left sides were 11.00 (± 1.82) mm2 and 9.75 (± 0.96) mm 2 respectively. It was 13.00 (± 2.45) mm2 and 12.25 (± 2.63) mm2 at PCL. The median nerve was more homogenous and hypoechogenic in all patients with CTS. The prevalence of CTS was 21.7 % and 17.3 % with US and electrophysological tests respectively among hypothyroid patients and 5.9 % among hyperthyroid patients. Conclusion: Decreased echogenicity of the median nerve and higher cross sectional area can be detected with US in patients with CTS. Hypothyrodism is a prominent risk factor for CTS. US can be used for evaluating risk groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectTroiden_US
dc.subjectKarpal Tünel Sendromuen_US
dc.subjectUltrasonografien_US
dc.subjectElektrofizyolojik Testen_US
dc.subjectThyroiden_US
dc.subjectCarpal Tunnel Syndromeen_US
dc.subjectUltrasonographyen_US
dc.subjectElectrophysiologic Testingen_US
dc.titleTroid fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda karpal tünel sendromu: Ultrasonografik ve elektrofizyolojik değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeCarpal tunnel syndrome in patients with thyroid dysfunction: Ultrasonographic and electrophysiologic evaluationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEge Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume53en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record