Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarahan, Özcan
dc.contributor.authorİpek, Evren
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:34Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2148-029x
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4408
dc.description.abstractFinansal liberalizasyon sürecini tamamladığı 1989 yılından itibaren, Türkiye ekonomisine yönelik önemli makroekonomik etkiler yaratan, yüksek miktarda yabancı sermaye girişi olmuştur. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin 1989- 2011 dönemine ilişkin verileri analiz edilerek ülkeye yönelen yabancı sermaye akımlarının gelişimi hacimsel ve kompozisyonel olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin ekonomide kırılganlıkları artırıcı niteliklere sahip olduğu gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractTurkish economy has hosted high amounts of foreign capital, that has created significant macroeconomic effects, after completing financial liberalization in 1989. In this study, foreign capital towards Turkey have been evaluated in terms of volume and com position by analyzing data related to 1989- 2011 period of Turkish economy. In conclusion, it has been observed that capital inflows to Turkey had the characters increasing the fragilities in the economy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleTürkiye’ye yönelik yabancı sermaye akımlarının hacim ve kompozisyonundaki gelişmeleren_US
dc.title.alternativeThe developments in volume and composition of foreign capital inflows to Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.startpage299en_US
dc.identifier.endpage316en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record