Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKon, Okan
dc.contributor.authorYüksel, Bedri
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:35Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-4141
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4413
dc.description.abstractBinaların ısı merkezlerinde kullanılan ısıtma ve soğutma sistemlerindeki sirkülasyon pompaları çok sayıda olmaları ve uzun süreli kullanılmaları nedeniyle önemli ölçüde enerji tüketimlerine sahiptirler. Pompaların enerji tüketimlerinin tespitinde su basınçları ve elektrik enerjisi tüketimlerinin bilinmesi önemlidir. Çalışmada, örnek alınan yedi katlı binanın ısı merkezine yerleştirilen deney düzeneğindeki, ısıtma ve soğutma sistemi sirkülasyon pompalarının basınç transmitterleri ile giriş-çıkış basınçları ve elektronik sayaç ile elektrik tüketimleri ölçülmüştür. Böylece pompaların belirli aralıklarda su basınç ve elektrik enerjisi tüketimi ölçülerek veriler kayıt edilmiştir. Daha sonra çalışma süreleri boyunca pompaların günlük ortalama giriş basıncı, çıkış basıncı ve giriş-çıkış basınç farkları bulunmuştur. Çalışmada pompaların, ölçülen giriş basıncı ve çıkış basıncı ile giriş-çıkış basınç farkı ve elektrik enerjisi tüketimleri arasında regresyon analizi yapılarak birbirlerine bağlı 6.dereceden polinom fonksiyonu denklemleri elde edilmiştir. Bu denklemlerin regresyon katsayıları en yüksek değerdedir. Bu sayede bu binanın ısıtma ve soğutma tesisatlarındaki pompalar için giriş basıncı, çıkış basıncı ve giriş-çıkış basınç farkları ile elektrik tüketimleri arasında ilişkilerden ileriye dönük olarak basınç ve elektrik enerjisi tüketimi tahmini yapılabilir.en_US
dc.description.abstractCirculation pumps that are used in both heating and cooling systems in heating plants of the buildings have significant energy consumption due to the large number of installations and long-term use. It is important to know about the water pressure and power consumption of the pumps for determining the energy consumption of pumps. In this study, the experimental setup was placed at the heating plant of the seven-storey building, and input/output pressure measurement of the circulation pumps' was performed using the pressure transmitters, while power consumption measurement was done with an electronic meter. Thus, the data of water pressure and power consumption of the pumps were recorded in certain ranges. During the operating time pumps daily average input pressure, output pressure and so, input-output pressure difference were found. In the study, a regression analysis performed between measured input-output pressure difference and power consumption, and 6th degree polynomial function equations was obtained. The regression coefficients of these equations have the highest value. By this means, pressure and power consumption of pumps that are used in this building's heating and cooling installations can be estimated with the relations of input pressure, output pressure and input-output pressure difference with power consumption.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonu Ataması Yapılmamışen_US
dc.subjectSirkülasyon Pompalarıen_US
dc.subjectRegresyon Analizien_US
dc.subjectIsıtma ve Soğutma Tesisatlarıen_US
dc.subjectCirculation Pumpsen_US
dc.subjectRegression Analysisen_US
dc.subjectHeating and Cooling Installationsen_US
dc.titleBinaların ısı merkezlerinde kullanılan sirkülasyon pompalarının su basınç ve enerji tüketimi için regresyon analizien_US
dc.title.alternativeA regression analysis for energy consumption and water pressure of the circulation pumps used in heating plants in buildingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMakine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentMühendislik-Mimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage39en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record