Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Zafer
dc.contributor.authorTürkbaş, Osman Selim
dc.contributor.authorÖzdemir, Tekin
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:36Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-4141
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4417
dc.descriptionÖzdemir, Zafer (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractÖzellikle son yıllarda biyel kolları; talaşlı imalat ile iki parçaya ayrılma yerine kırılarak iki parçaya ayrılarak imal edilmeye başlanmış ve oldukça yaygınlaşmıştır. Bu şekilde imal edilen biyel kollarına kırılarak imal edilen biyel kolları denmektedir. Özellikle yüksek karbonlu C70S6 çeliği bu imalatta kullanılmaktadır. Kırılarak ikiye ayırma işleminde başlangıç çentiği, darbe kuvveti ve, kırılma hızı gibi parametreler kırılma parametrelerini oluşturmakta ve kusursuz gevrek kırılma diye tabir edilen (malzeme kaybı olmadan ve tam oturma sağlayan) bir yüzey elde edilmesi istenmektedir. Kırılma parametrelerinin iyileştirilmesi yönünde iç yapının metalografik özellikleri de önem arz etmektedir. Kırılabilir C70S6 çeliğinin ana mikro yapısı perlittir. Perlitik yapının değişik ısıl işlem koşulları ile (sertleştirme, tavlama, martenzitleme temperleme) değiştirilmesinin C70S6 çeliğinin teknolojik kullanılabilirliği açısından önemli alternatif olabileceği düşünülmüştür. Bu makalede iç yapısı ısıl işlem ile temperlenmiş martenzit olarak değiştirildikten sonra darbeli kırma deneylerine tabi turulan C70S6 çeliğinin kırılma parametreleri incelenmiştir. Sonuç olarak temperlenmiş martenzitik yapının konvansiyonel perlitik yapıya önemli bir alternatif olabileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractRecently crackable connecting rods are used to be manufactured instead of convensional connecting rods seperated into two by machining process. These connecting rods are called crackable connecting rods. Especially C70S6 high carbon steel is used in this process. Starting notch, impact force and fracture velocity are some parameters that effect the perfect fracture without material loss. The rough cleavage surfaces ensure the perfect match of cap and rod and have larger joint surface area than conventional machined smooth surfaces, so the processing accuracy, product quality and bearing capability are dramatically improved. The main microstructure of the crackable C70S6 steel is mostly pearlite. Changing the microstructure by various heat treatment applications such as hardening quenching, annealing, tempering can be economic and technological alternatives to the use of crackable C70S6 steel. In this study, the microstructure and the metallography of the crackable C70S6 steel has been changed by heat treatment method. Besides this, some fracture experiments has been conducted after heat treatment application. Finally, it has been seen that tempered martenzite structure can be an important alternative to the pearlitic structured crackable C70S6 connecting rods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKonu Ataması Yapılmamışen_US
dc.subjectTemperlenmiş Martenziten_US
dc.subjectKırılabilir Biyel Koluen_US
dc.subjectIsıl İşlemen_US
dc.subjectMetalografik İncelemeen_US
dc.subjectC70S6 Çeliğien_US
dc.subjectTempered Martenziteen_US
dc.subjectCrackable Connecting Roden_US
dc.subjectHeat Treatmenten_US
dc.subjectMetallographic Examinationen_US
dc.subjectC70S6 Steeen_US
dc.titleC70S6 çeliğinden imal edilen biyel kolunun çentikli kırma yöntemi ile imalatı esnasında ısıl işlem parametrelerinin kırılmaya etkisien_US
dc.title.alternativeHeat treatment effect to the fracture parameters of crackable C70S6 connecting roden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMakine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentMühendislik-Mimarlık Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record