Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErol, Günay
dc.contributor.authorKöroğlu, Ahmet
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:39Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-7590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4435
dc.descriptionKöroğlu, Ahmet (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractLiderlik üzerine eski tarihlerden beri birçok çalışma yapılmakla birlikte; liderlik günümüzde de önemini korumaya devam eden bir konu olmayı sürdürmektedir. Öyle ki işletmeler artan rekabet ve değişen şartlar karşısında liderliğin önemini kavramaya ve bu konu üzerinde girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Örgüt içerisinde liderlerin sergiledikleri davranışlar doğrudan çalışanlara etki etmekte ve çalışanların davranışları buna göre yön bulmaktadır. Bunun sonucunda çalışanlar kimi zaman örgüt içerisindeki konular hakkında düşüncelerini rahatça belirtebilmekte, kimi zaman ise farklı nedenlerden dolayı düşüncelerini kendilerine saklayabilmektedirler. Bu çalışmada liderlik tarzlarının çalışanların sessiz kalma davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara il sınırları içerisinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları oluşturmaktadır. 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı 15 otele 450 anket formu dağıtılmıştır. 25 Ocak- 20 Şubat 2012 tarihleri arasında uygulanan anket çalışmasından elde edilen ve veri sağlamaya elverişli 221 anket formu ile sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre dönüşümcü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında negatif bir ilişki bulunurken, etkileşimci ve tam serbesti tanıyan liderlik ile örgütsel sessizlik arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractWith many things which have long been written on leadership, nowadays this subject has still kept its importance. Against the icreased competition and changing conditions, organizations now have realized the importance of leadership and they have begun attempt on this subject. Behavior of leaders has direct effect on followers and behaviors of them; and they behave according to this effect. On one hand, employees speak up about their opinions but on the other hand sometimes due to the impact of other reasons they may choose the silence. In this study; style of leadership effects on employees silence are mentioned. The population of this study comprises 4 and 5 stars hotels employees in Ankara. 450 questionnaries were distributed to 15 hotels. Survey questionnaries were implemented between 25 January and 20 February 2012. The results were achieved by 221 questionnaries which are appropriate to provide data. According to results of this study, there is a negative correlation between organizational silence and transformational leadership, and positive correlation between transactional, laissez-faire leadership and organizational silence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleLiderlik tarzları ve örgütsel sessizlik ilişkisi: Otel işletmelerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe relatıonship between leadership styles and organizational silence: A study on Hotelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSeyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisien_US
dc.contributor.departmentTurizm Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record