Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Gözde
dc.contributor.authorSatıcı, Kezban
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:39Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4440
dc.descriptionAkyüz, Gözde (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractAraştırmanın amacı; Hong Kong-Çin ve Türkiye’deki öğrencilerin okul hakkındaki düşünceleri, okula aidiyet duygusu, matematik öğretmeni hakkında düşünceleri, matematik başarısı ile ilgili rekabetçi duyguları, grup çalışması hakkındaki düşünceleri, öğretmenin ilgisi ve sınıf disiplini ile matematik okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi Uluslar Arası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA 2003) projesinden elde edilen verileri kullanarak LISREL 8.54 ile yapısal eşitlik modelini kurup incelemektir. Çalışmanın sonucunda iki ülkede matematik okuryazarlığını etkileyen faktörler arasında benzerlik ve farklılıklar bulunmuştur. Hong Kong-Çin’de öğrencinin matematik dersindeki başarısı ile ilgili rekabetçi düşünceleri matematik okuryazarlığında en güçlü etkisi olan örtük değişken iken Türkiye modelinde matematik okuryazarlığına en güçlü etkiyi okula ait olma örtük değişkeni göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe goal of the study is to investigate the relationship between students’ opinions about school, feelings about belonging to school, opinions about their mathematics teacher, competitive feelings in mathematics, opinions about group work, teachers’ concern in class, class discipline and mathematics literacy using Programme for International Student Assessment 2003 data with structural equation modeling for Turkey and Hong Kong-China. In the study, similarities and differences were found in the two countries. While students’ competitive feelings about mathematics was found to be the strongest latent variable on mathematics literacy in Hong Kong-China model, feelings about belonging to school was the strongest in Turkish model.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectPISAen_US
dc.subjectMatematik Okuryazarlığıen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectHong Kong-Çinen_US
dc.subjectPISAen_US
dc.subjectMathematics Literacyen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectHong Kong-Chinaen_US
dc.titlePisa 2003 verilerine göre matematik okuryazarlığının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Türkiye ve hong Kong-Çin modellerien_US
dc.title.alternativeİnvestigation of the factors affecting mathematics literacy using pisa 2003 results: Turkey and hong Kong-Chinaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentNecatibey Eğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage0en_US
dc.identifier.endpage0en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record