Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYereli, N. Ayşe
dc.contributor.authorKara, Suat
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:40Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1307-6639
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4444
dc.descriptionKara, Suat (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractİç denetim mesleği, ilk ortaya çıktığı yıllardan bu yana iş dünyasında yaşanan gelişmeler ve or ganizasyonların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş ve gelişmiştir. İç denetimin içinde barındırdığı potansiyeli mevcut yaklaşımlarla yeteri kadar ortaya koyamaması, iç denetimin katma değerini arttıracak yeni yaklaşımların aranmasına sebep olmuştur. ABD’de 1940’lı yıllarda, Avrupa’da 1980’li yıllarda kurumsal kimlik kazanan iç denetim, ülkemizde 1995’ten sonra tanınmaya başlamıştır. Bu çalışmada iç denetim, risk yönetimi ve risk odaklı iç denetim ile ilgili temel kavramlar açıklanmış, İMKB-İmalat Sanayi Endeksine kayıtlı şirketlerde, risk odaklı iç denetim uygulamalarında yabancı ortaklığın etkisinin, belirlenen hipotezler çerçevesinde, birbirinden anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek üzere bir anket çalışmasına ve analize yer verilmiştir. Bu çalışma sonucunda, İMKB şirketlerinde risk odaklı iç denetim uygulamalarında, risk yönetim biriminin olması ve finansal risk düzeyinin düşük olmasında yabancı ortaklık oranın yüksek düzeyde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe profession of internal audit has developed and taken form according to the needs of organizations and developments in the business world since the years it first appeared. The failure of the internal audit to prove its inherent potential with the existing approaches adequately gave rise to exploration of new approaches to increase the internal audit’s added value. While internal audit acquired corporate identity in the United States in the 1940s and in Europe in the 1980s, it occured in our country after the year of 1995. In this study, basic consepts related with internal audit, risk management and risk based internal audit were discussed and for the corporates registered in the Manufacturing Index of ISE (Istanbul Stock Exchange) with or without a foreign partnership, a study of survey and its analyses were given in order to identify if they diversify from each other sig- nificantly within the framework of the hypotheses or not. As a result of this study, in the practices of risk-based internal auditing for the Istanbul Stock Exchange companies, it is concluded that high level of foreign partnership ratio has a great impact on the fact that risk management unit presents and the level of financial risk is low.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleRisk odaklı iç denetim uygulamalarında yabancı ortaklığın etkisi: İMKB uygulamasıen_US
dc.title.alternativeRisk based internal audit in applications is the effect of foreign partners- hip and application in iseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Denetime Bakışen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9523-5256en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue39en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record