Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOkuyan, Hasan Aydın
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:41Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1309-2448
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4448
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Türkiye'deki sanayi işletmelerinde karlılığı etkileyen unsurların ortaya konulmasıdır. Karı etkileyen unsurların belirlenmesi şirketlerin daha verimli çalışarak karlarını daha kolay kontrol etmelerini sağlayabilmektedir. Bu amaçla İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl belirlenen 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi işletmesi veri seti olarak seçilmiştir. 1000 işletmeye ait 1993 - 2010 arasındaki yıllık panel veriler analize tabi tutulmuştur. Sonuç olarak karlılık oranı ile borçlanma ve büyüklük arasında negatif, işgücü verimliliği ve ihracat düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca yabancı ortaklı şirketlerin yerli şirketlere oranla, özel şirketlerin ise kamu şirketlerine oranla daha karlı olduğu tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractThis study aims to explain the factors affecting the profitability among Turkish industrial firms. The determination of the factors which may influance profitability enables firms to work more effectively and to control their profits much easily. For this reason, the top 500 and the second batch of 500 largest firms, determined each year by Istanbul Chamber of Industry, have been taken as the data set. Panel data pertaining, to the top 1000 firms have been analyzed. It has been found that there is an inverse relationship between profitability rate and level of debt. The relationship between profitability and size has also been found as inverse. On the other hand, a positive relationship has been found between workforce efficiency and the level of exports of a firm.The findings also suggest that foreign partnership firms are more profitable than domestic businesses and private firms are more profitable mthan state owned firms enterprisesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectKarlılıken_US
dc.subjectPanel Modelleren_US
dc.subjectProfitabilityen_US
dc.subjectPanel Modelsen_US
dc.titleTürkiye’deki en büyük 1000 sanayi işletmesinin karlılık analizien_US
dc.title.alternativeThe profitability analysis of the largest 1000 industrial firms in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentBandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record