Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPalas, Pelin
dc.contributor.authorKaraçam, Zekiye
dc.date.accessioned2019-05-16T19:33:44Z
dc.date.available2019-05-16T19:33:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1309-5471
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4466
dc.descriptionPalas, Pelin (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractAmaç: Araştırmanın amacı kadınların tutukevinde bulunmalarının genital hijyen uygulamalarına etkisini belirlemektir. Yöntem: Kesitsel olarak, olasılıksız örnekleme yöntemi ile belirlenen 100 kadın ile yapılan bu araştırmada, tutukevinde bulunan kadınların (n=50) genital hijyen uygulamaları tutukevinde bulunmayanlar (n=50) ile karşılaştırılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından konuya ilişkin literatürden yararlanılarak hazırlanan iki adet soru formu ile toplanmış; t ve ki-kare testleri ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmada tutukevinde bulunmayan kadınların bulunanlara göre, daha fazla oranda normal vajinal akıntının özelliklerini bilmedikleri (%90.0’e karşı %72.0), son bir ay içinde anormal akıntı yaşadıkları (%58.0’e karşı %30.0) ve anormal akıntı durumunda daha düşük oranda hekime gittikleri (%14.3’e karşı %53.8) ve bu farkların da istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır. Yine istatistiksel olarak önemli şekilde, tutukevinde bulunan kadınların bulunmayanlara göre daha az oranda genital bölgelerini kuruladıkları (%64.0’e karşı,%92.0) ve doğru biçimde kuruladıkları (%15.6’a karşı %39.1);daha fazla oranda vajinal duş yaptıkları (%46.2’e karşı %38.5) ve menstruasyon sırasında yetersiz sıklıkta duş aldıkları (%78.5’e karşı %16.7) belirlenmiştir. Tutukevinde bulunan ve bulunmayan kadınların genitel bölgeyi temizleme şekli, tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığı, iç çamaşırı değiştirme sıklığı, hijyenik ped kullanımı, ped ihtiyacını karşılayabilme, ped değiştirme sıklığı, ped değiştirme öncesi ve sonrası el yıkama ve menstruasyon sırasında duş alma şekli bakımlarından benzer özellikte oldukları bulunmuştur. Sonuç: Bu araştırma çalışmanın yapıldığı tutukevinde bulunmanın, kadınların bazı genital hijyen uygulamalarını olumsuz etkilediği sonucunu açığa çıkarmıştır. Sağlık çalışanları sağlık eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile tutukevinde bulunan kadınların genital hijyen uygulamalarını geliştirebilir, kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı oluşturabilirler.en_US
dc.description.abstractObjective: The study aims to determine the effect of prison stay on women #8217;s genital hygiene practices. Method: This study is conducted on 100 female chosen by cross-sectional, randomized sampling method. 50 female prisoners compared with 50 non-prisoner female in order to determine the effects of being in prison on genital hygiene behaviors. Data obtained from two questionnaires analyzed with t test and chi-squire test. Results: In this study it was concluded that unawareness level about normal vaginal discharge was higher(90.0% vs 72.0%), abnormal vaginal discharge ratio was higher (58.0% vs 30.0%) applying to a doctor due to abnormal vaginal discharge ratio was lower (14.3% vs 53.8%) in prisoner participants than non- prisoners. These differences were statically significant. It was also concluded that genital area drying behavior was more common (64.0% vs 92.0%) and accuracy of genital drying behavior ratio was higher (15.6% vs 39.1%), vaginal shower behavior was higher lower (46.2% vs 38.5%) shower ratio during menstruation period was lower(78.5% vs 16.7%) in non-prisoner participants. Two groups were found similar for genital area cleaning methods, hand washing behavior after using bathroom, frequency of underwear changing, use of hygienic pads, frequency of hygienic pad changing, being able to provide hygienic pad needs, hand washing behavior before and after changing hygienic pads and shower taking method during menstruation period. Conclusion: The present study revealed certain shortcomings about the genital hygiene practices of the women in prison where made this study. Healthcare workers could improve the genital hygiene practices of the women in prison through health education and counseling services and thus contribute to the protection and improvement of women #8217;s health.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectGenitalen_US
dc.subjectHapishaneleren_US
dc.subjectHemşirelik Bakımıen_US
dc.subjectHijyenen_US
dc.subjectKadın Sağlığıen_US
dc.subjectGenitalen_US
dc.subjectPrisonsen_US
dc.subjectNursing Careen_US
dc.subjectHygieneen_US
dc.subjectWomen's Healthen_US
dc.titleKadınların tutukevinde bulunmalarının genital hijyen uygulamalarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of being in prison on women's genital hygiene practicalen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentİvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-9336-6209en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record