Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGiritlioğlu, İbrahim
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:01Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:01Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4474
dc.description.abstractAraştırmanın Amacı: Yapılan bu araştırmanın amacını, termal otellerin yiyecek içecek bölümlerinde sunulan hizmetlerde, müşterilerin beklenti ve algılarının, işgörenler tarafından anlaşılma düzeyinin ortaya konulması oluşturmaktadır. Yöntem: Araştırmada işgören ve müşterilere iki farklı anket formu geliştirilmiştir. Oluşturulan anket formları, Balıkesir ve Bursa’da faaliyet gösteren termal otellerde konaklayan 389 müşteri ve 130 yiyecek içecek işgörenine uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Verilere uygulanan keşifsel ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, termal otellerin yiyecek içecek bölümlerinde hizmet kalitesinin 5 boyut ve 22 önermeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yapılan testi sonucunda ise, termal otellerde görev yapan işgörenlerin, müşteri beklenti ve algılarını tam olarak anlayamadıkları sonucu tespit edilmiştir. Öneriler: Yapılan bu araştırmada, yiyecek içecek işgörenlerinin müşteri beklenti ve algılarını daha iyi anlamalarını sağlayabilmek için, termal otel yöneticilerine çeşitli öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractResearch aim: The aim of this study is to identify the understanding level of employees towards customers’ food and beverage expectations and perceptions in thermal hotels. Method: Two different questionnaire forms were developed in this study. The questionnaire forms were filled out both 389 customers who stayed in thermal hotels located in Balıkesir and Bursa cities and 130 food and beverage employees who work on these hotels’ food and beverage departments. Findings and Results: According to Explatory and Confirmatory factor analysis, the service quality construct of thermal hotels’ food and beverage provision had five dimensions and 22 items. However, It was found in the study that the food and beverage employees did not understand well both customers’ expectations and perceptions in these hotels’ food and beverage provision. Recommendations: Some recommendations are given to thermal hotel managers so as to increase of employees understand level of customers’ expectations and perceptions in thermal hotels’ food and beverage services in this study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectTermal Turizmen_US
dc.subjectTermal Otelen_US
dc.subjectYiyecek İçecek Bölümüen_US
dc.subjectHizmet Kalitesien_US
dc.subjectMüşterien_US
dc.subjectİşgörenen_US
dc.subjectThermal Tourismen_US
dc.subjectThermal Hotelen_US
dc.subjectFood and Beverage Departmenten_US
dc.subjectService Qualityen_US
dc.subjectCustomeren_US
dc.subjectEmployeeen_US
dc.titleYiyecek içecek bölümlerinde işgörenlerin ve müşterilerin hizmet kalitesi beklenti ve algıları: Termal otellerde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeService quality expectations and perceptions of customers’ and employees’ in food and beverage departments: A study in thermal hotelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentTurizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okuluen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.startpage329en_US
dc.identifier.endpage355en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record