Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇaklı, Şükran
dc.contributor.authorCadun, Aslı Yünlü
dc.contributor.authorDinçer, MehmetTolga
dc.contributor.authorDoğan, Serap
dc.contributor.authorKoçak, Cengiz
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:03Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1300-1590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4529
dc.descriptionDoğan, Serap (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractMelanosis derin su pembe karidesinin pazar kaybı için önemli bir problemdir. Bunun sorumlusu olan polifenol oksidaz (PPO) enzim aktivitesidir. PPO’nun özelliğini daha iyi anlamak ve oluşan aktiviteyi düşürme amacı için, ölüm sonrası derin su pembe karidesi türünün(Parapenaus longristris) farklı dokularında polifenol oksidaz (PPO) enzim aktivitelerinin tespiti çalışılmıştır. Aktivite analizleri yedi ayrı dokuda çalışılmıştır: kafa (seflahalotoraks+karapas), karapas, dış iskeletin abdomen bölgesi, yüzme bacakları, yürüme bacakları, uropodlar ve telson bölgelerinde ayrı ayrı analizleri yapılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda derin su pembe karidesinde PPO aktivite dağılımının kafadan telsona doğru azaldığı tüm çalışma boyunca tespit edilmiştir. Ayrı dokularda yapılan dağılım incelemesinde %70 amonium sulfat çökeltmesi sonucunda en yüksek aktivite kafa ve abdomen arasında kalan bölgede görülmüştür. Fakat cinsiyetler arasında istatistiksel anlamda önemli bir fark görülmemiştir. Ayrıca PPO aktivite düzeylerinin kıyaslanması tüm av sezonu boyunca yapılmıştır. Türün önemi bu türün ekonomik değerinden gelmektedir ıve literatürde Marmara Denizinden avlanan türle ilgili PPO aktivitesi ile ilgili kaynağa rastlanmamıştır. Elde edilen veriler Marmara Ddenizinde bulunan erkek ve dişi karideslerin mevsimsel aktivite düzeylerinide göstermektedir.en_US
dc.description.abstractMelanosis is a major problem associated with the marketing loss of deep water pink shrimp. This is mediated by polyphenoloxidase (PPO), activity. To better understanding of PPO characteristics should pave a way for lowering melanosis so tissue distribution of polyphenol oxidase (PPO) activity was studied in deep water pink shrimp (Parapenaus longristris) post mortem. Activity analyzed in 7 different tissues; the head (cephalothorax+carapace), carapace, exoskeleton of the abdomen, pereopods, pleopods, uropods and telson individually. Due to the results, PPO activity of deep water pink shrimp was determined to be lower from head to telson during the research period. Partial tissue distribution showed that the highest activity was determined in the parts between head and the abdomen by using 70% ammonium sulfate fractions. But statistical significant correlation cannot be detected between the genders. And also comparison between the PPO levels of deep water pink shrimp during the fishing season was performed. The importance of these species came from their economic values, and no available data about the PPO activity in the literature could be observed in Marmara Sea. The determined data showed us the seasonal activity levels of male and female shrimps in Marmara Sea.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectBalıkçılıken_US
dc.subjectKaridesen_US
dc.subjectPPO Aktivitesien_US
dc.subjectKara Beneken_US
dc.subjectMelanosisen_US
dc.subjectShrimpen_US
dc.subjectPPO Activityen_US
dc.subjectBlack Spoten_US
dc.subjectMelanosisen_US
dc.titleComparison of polyphenol oxidase activity in different parts of deep water pink shrimp (Parapenaeus longirostris) by using L-DOPA substrate in Marmara Sea during the fishing seasonen_US
dc.title.alternativeMarmara denizinde av sezonu boyunca derin su pembe karidesi (Parapenaeus longirostris) farklı dokularındaki polyfenol oksidaz enzim aktivitesinin L-Dopa substratı kullanılarak karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSu Ürünleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage6en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record