Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKara, Suat
dc.contributor.authorYereli, Ayşe N.
dc.date.accessioned2019-05-16T19:38:05Z
dc.date.available2019-05-16T19:38:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/4593
dc.descriptionKara, Suat (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractİç denetim mesleği, ilk ortaya çıktığı yıllardan bu yana iş dünyasında yaşanan gelişmeler ve organizasyonların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş ve gelişmiştir. İç denetimin içinde barındırdığı potansiyeli mevcut yaklaşımlarla yeteri kadar ortaya koyamaması, iç denetimin katma değerini arttıracak yeni yaklaşımların aranmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada iç denetim, risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi ve risk odaklı iç denetim ile ilgili temel kavramlar açıklanmış, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-İmalat Sanayi Endeksine kayıtlı şirketlerde risk odaklı iç denetimin, şirketlerin finansal risk düzeyi üzerindeki etkisine ilişkin bir anket çalışmasına ve analize yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe profession of internal audit has developed and acquired shape according to the needs of organizations and developments in the business world since the years it first emerged. Unability of the internal audit to prove its inherent potential with existing approaches led to exploration of new approaches to increase added value of the internal audit. In this study, basic consepts related with internal audit, risk managemet, corporate risk management and risk based internal audit were discussed. Also, for the corporates registered in the index of manufacturing industry – Istanbul Stock Exchange, a study about a survey as regard to the impact of risk based internal audit on the level of financial risk of these corporates was performed and hence, an analysis of this survey was given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectİç Denetimen_US
dc.subjectRisk Yönetimien_US
dc.subjectRisk Odaklı İç Denetimen_US
dc.subjectFinansal Risken_US
dc.subjectInternal Auditen_US
dc.subjectRisk Managementen_US
dc.subjectRisk Based Internal Auditen_US
dc.subjectFinancialRisken_US
dc.titleİç denetimde risk yönetimi ve İstanbul menkul kıymetler borsası - imalat sanayi sektöründe bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeAn application on the internal audit risk management and the sector of Istanbul stock exchange-manufacturing industryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue54en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record